Sejm nie zgodził się na odroczenie o rok wejścia w życie nowelizacji, przywrócenie preferencyjnego rozliczenia samotnych rodziców, przyznanie zleceniobiorcom, emerytom i rencistom prawa do ulgi dla klasy średniej.

Nie przeszły poprawki Senatu zmierzające do uchylenia zmian w zakresie sprzedaży poleasingowego auta oraz w zakresie obowiązku wysyłania fiskusowi ustrukturyzowanych ksiąg.
Posłowie nie zgodzili się też na rozszerzenie preferencji dla dużych rodzin ani na ograniczenie kręgu podmiotów, które zostaną objęte minimalnym podatkiem dochodowym.
Oznacza to, że w ubiegłym tygodniu parlament zakończył prace nad Polskim Ładem. Teraz nowelizacja czeka na podpis prezydenta.
Posłowie nie zgodzili się na wydłużenie vacatio legis, więc zasadnicza część nowych przepisów wejdzie w życie już od 1 stycznia 2022 r., tak jak planował rząd.
Nowelizacja oznacza podwyższenie dla wszystkich podatników kwoty wolnej od PIT do 30 tys. zł oraz progu skali podatkowej z 85 528 zł do 120 tys. zł.
Wskutek tego więcej pieniędzy ma zostać w kieszeniach seniorów oraz najmniej zarabiających pracowników.
Najwięcej obaw budzą zmiany dotyczące przedsiębiorców. W trakcie prac w Senacie wiceminister finansów Jan Sarnowski zapewnił, że mali przedsiębiorcy nie tylko nie stracą na zmianach, ale wręcz na nich skorzystają. Ma to dotyczyć przedsiębiorców, którzy mają dochody miesięczne do 6480 zł. Takich firm jest – jak powiedział – 530 tys.
Bez odliczenia składek
Mimo wielu protestów uchwalony PŁ zlikwiduje od przyszłego roku możliwość odliczenia składki zdrowotnej od PIT. Będzie to dotyczyć wszystkich podatników.
Dla niektórych z nich – konkretnie dla pracowników oraz dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych – przewidziano tzw. ulgę dla klasy średniej. Ma ona zniwelować negatywne skutki braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej.
Z ulgi będą mogły skorzystać osoby o dochodach od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie, czyli od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie.
Senat zaproponował, aby preferencję tę przyznać również zleceniobiorcom. Uznał bowiem, że pominięcie tej grupy podatników może być niekonstytucyjne. Sejm odrzucił jednak tę poprawkę.
W trakcie senackich prac przedstawiciele Ministerstwa Finansów tłumaczyli, że zleceniobiorcy mogą odliczać koszty w wyższej wysokości niż podatnicy na umowę o pracę, bo w 20 proc. Wyższe koszty mają więc zrekompensować im brak ulgi dla klasy średniej.
Ulga dla klasy średniej nie obejmie też podatników, którzy wybiorą liniowy 19-procentowy PIT. Zapłacą oni natomiast niższą składkę zdrowotną – w wysokości 4,9 proc. swojego dochodu. Natomiast przedsiębiorcy rozliczający się według skali zapłacą ją w wysokości 9 proc. dochodu.
Zmiany w ryczałcie…
Przedsiębiorcy, którzy wybiorą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9 proc., ale od innej podstawy wymiaru. Będzie ona wynosić:
■ 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych do 60 tys. zł,
■ 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych do 300 tys. zł,
■ 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł.
Zmienią się stawki ryczałtu. Dla informatyków, programistów i innych zawodów z branży IT stawka ryczałtu zmaleje z 15 proc. do 12 proc. Dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych oraz dla inżynierów spadnie ona z 17 proc. na 14 proc.
Według 14-procentowej stawki opodatkowane będą też przychody ze świadczenia usług architektonicznych i inżynierskich. Dziś są one opodatkowane stawką odpowiednio 17 proc. i 15 proc.
…i w karcie podatkowej
Przy karcie podatkowej podstawą wyliczenia 9-procentowej składki zdrowotnej będzie minimalne wynagrodzenie (w 2022 r. wyniesie ono 3010 zł).
Od 2022 r. prawo do karty będą mieli tylko podatnicy, którzy w ten sposób rozliczają się z fiskusem w 2021 r. To oznacza, że tej formy opodatkowania nie będą mogły wybrać osoby, które w 2021 r. rozliczają się w inny sposób.
Jeżeli ktoś zrezygnuje z karty, to definitywnie, co oznacza, że później już nie będzie mógł wrócić do tej formy opodatkowania.
Natomiast lekarze na kontraktach w ogóle nie będą mogli korzystać z karty, niezależnie od tego, czy obecnie rozliczają się w tej formie, czy nie.
Ulga dla samotnych rodziców
Sejm nie zgodził się na poprawkę senatorów, aby utrzymać dzisiejsze preferencyjne rozliczenie dla samotnych rodziców. Uchwalony Polski Ład zakłada, że zamiast tej preferencji będzie odliczenie od podatku w stałej kwocie 1500 zł rocznie (dodany art. 27ea ustawy o PIT).
Zero PIT dla dużych rodzin
Polski Ład wprowadzi od 2020 r. „zero PIT” dla: dużych rodzin, emerytów oraz dla powracających z zagranicy. Dziś z podobnej preferencji mogą korzystać tylko młodzi podatnicy do 26 roku życia.
W dużych rodzinach zerowy PIT będzie przysługiwać rodzicom z co najmniej czwórką dzieci. Senat proponował, aby preferencją tą objąć już rodziny z co najmniej trójką dzieci, ale Sejm tę poprawkę odrzucił.
W tym przypadku będzie obowiązywał podobnie jak w przypadku preferencji dla młodych roczny limit przychodów 85 528 zł.
Będzie on dotyczył każdego rodzica z osobna. Każdy z nich zatem nie zapłaci podatku od przychodów do 85 528 zł. Dodając do tego kwotę wolną (30 tys. zł), zwolnienie dla jednego rodzica rozliczającego się według skali podatkowej wyniesie 115 528 zł. W sumie oboje rodzice nie zapłacą podatku od przychodów do 231 056 zł. Osoby rozliczające się wspólnie również będą miały limit 231 056 zł.
Z zerowego PIT skorzystają zarówno pracownicy, zleceniobiorcy, jak i przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy będą się rozliczać liniowo, czy według skali podatkowej, czy wybiorą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Niezależnie od zerowego PIT rodzice będą mogli nadal korzystać z ulgi na dzieci.
Zero PIT dla seniorów
Podatku nie zapłacą także osoby, które mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury, zrezygnują z jej pobierania i będą nadal aktywne zawodowo. Z preferencji skorzystają seniorzy prowadzący własny biznes, jak i będący pracownikami lub zleceniobiorcami.
Roczny limit przychodów wolnych od podatku będzie ten sam, co u rodziców w dużych rodzinach – 85 528 zł plus kwota wolna w wysokości 30 tys. zł.
Zero PIT dla powracających
Dla powracających z zagranicy zwolnienie z PIT będzie również ograniczone do limitu 85 528 zł przychodu (plus kwota wolna 30 tys. zł). Będzie przysługiwało przez cztery lata.
Ze zwolnienia skorzysta osoba, która co najmniej trzy lata mieszkała i pracowała za granicą, a teraz przeniesie swoją rezydencję do Polski. Zerowy PIT będzie przysługiwać nie tylko polskim obywatelom wracającym do kraju, ale też cudzoziemcom zmieniającym rezydencję podatkową.
Zwolnienie będzie miało zastosowanie do podatników, którzy przeniosą miejsce zamieszkania do Polski po 31 grudnia 2021 r. i tylko do przychodów (dochodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
Z zerowego PIT skorzystają zarówno pracownicy, przedsiębiorcy, jak i zleceniobiorcy.
Zwolnienie będzie przysługiwać tylko raz. Jeżeli podatnik ponownie wyjedzie z Polski i znów wróci, to nie będzie mógł już po raz kolejny zastosować tego zwolnienia.
Jeżeli podatnikom będzie przysługiwało zwolnienie z więcej niż jednego tytułu, to kwota przychodów wolnych od podatku ze wszystkich źródeł nie będzie mogła przekroczyć 85 528 zł (plus kwota wolna 30 tys. zł).
Transakcje gotówkowe
Polski Ład wprowadzi już od 2022 r.:
■ niższy limit transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami – z 15 tys. zł do 8 tys. zł,
■ obowiązek zapłaty przez konsumenta na rachunek bankowy, jeżeli wartość transakcji przekroczy 20 tys. zł (bez względu na liczbę płatności).
Senat chciał ten drugi wymóg uchylić, ale Sejm się na to nie zgodził.
Wykup z leasingu
Sejm nie zgodził się zrezygnować ze zmiany dotyczącej leasingowanych samochodów. W związku z tym od 2022 r. przychód ze sprzedaży poleasingowego auta, wykupionego do majątku osobistego, będzie uznawany za przychód z działalności gospodarczej, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd zostanie wycofany z działalności, a dniem jego zbycia nie upłynie sześć lat. Kto więc będzie chciał uniknąć podatku od dochodu ze sprzedaży, będzie musiał poczekać sześć lat od wycofania samochodu z firmy. Dziś wystarczy odczekać pół roku.
Nowe zasady będą mieć zastosowanie do aut wykupionych po 31 grudnia 2021 r.
Najem i amortyzacja
W 2022 r. podatnicy nadal będą mogli jeszcze stosować dotychczasowe zasady opodatkowania najmu prywatnego.
Dopiero od 2023 r. wejdzie w życie zasada, że przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy mogą być opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli będą uzyskiwane poza biznesem. Wskutek tego w rozliczeniach z fiskusem nie będzie można uwzględniać poniesionych kosztów, a od kwoty otrzymanej od najemcy (dzierżawcy) trzeba będzie odprowadzić podatek w wysokości 8,5 proc. i od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł rocznie – 12,5 proc.
Natomiast już od 2022 r. wejdzie w życie zakaz amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej (nie tylko związanej z najmem). Nie dotyczy to budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wybudowanych do końca 2021 r. – te będzie można amortyzować jeszcze przez rok (czyli do końca 2022 r.).
Senat chciał, aby budynki i lokale nabyte lub wybudowane do końca 2021 r. można było bezterminowo amortyzować na dotychczasowych zasadach. Sejm tę poprawkę odrzucił.
JPK księgi
Mimo sprzeciwu senatorów podatnicy PIT i CIT, a także płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą musieli od 2023 r. po zakończeniu każdego roku przesyłać do urzędu skarbowego ustrukturyzowane księgi i ewidencje.
Przedsiębiorcy niebędący podatnikami CIT będą to robić także co miesiąc lub kwartał, przy czym minister finansów będzie mógł ich z tego obowiązku zwolnić (w rozporządzeniu).
Podatek minimalny
Już od przyszłego roku wejdzie w życie minimalny podatek dochodowy (nowy art. 24ca ustawy o CIT). To jedna z bardziej kontrowersyjnych zmian w Polskim Ładzie. Nową daninę zapłacą spółki i podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym:
■ poniosą stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, albo
■ będą miały udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych nie większy niż 1 proc.
Wprawdzie rząd nazwał tę daninę podatkiem od dużych korporacji, ale w praktyce obejmie ona wszystkie podmioty spełniające jeden z tych warunków, nawet najmniejsze, bo w projekcie nie przewidziano żadnego kryterium dotyczącego wielkości przychodów, sumy bilansowej ani stanu zatrudnienia. Pisaliśmy o tym w artykule „Minimalny CIT zapłacą nawet mikrofirmy” (DGP nr 177/2021).
Stawka nowego minimalnego podatku dochodowego ma wynosić 10 proc., a podstawą opodatkowania ma być suma:
■ kwoty odpowiadającej 4 proc. wartości przychodów (innych niż z zysków kapitałowych),
■ poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych „nadmiernych” kosztów finansowania dłużnego w części przewyższającej 30 proc. podatkowej EBITDA,
■ poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów nabycia usług niematerialnych i opłat licencyjnych, jeśli ich wartość przekroczy 3 mln zł oraz 5 proc. podatkowej EBITDA,
■ wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim powoduje zwiększenie zysku brutto albo zmniejszenie straty brutto.
Podatek minimalny będzie pomniejszany o kwotę CIT należnego za ten sam rok. Wpłaconą do urzędu skarbowego kwotę podatku minimalnego będzie można odliczyć od zapłaconego w Polsce CIT w trzech kolejnych latach podatkowych.
Z podatku minimalnego będą wyłączone m.in.: instytucje finansowe, spółki energetyczne, wydobywcze (wydobywające kopaliny – węgiel, miedź), zajmujące się międzynarodowym transportem morskim lub lotniczym (np. LOT), stosujące estoński CIT.
Senat próbował rozszerzyć grupę podatników wyłączonych z tego podatku (m.in. o podmioty, których przychody nie przekraczają 700 mln euro), Sejm się na to nie zgodził.
Estoński CIT
Zmiany nie ominą też estońskiego CIT. Od 2022 r. będą mogły go wybrać nie tylko spółki kapitałowe, ale również komandytowe i komandytowo-akcyjne (o ile ich wspólnikami będą wyłącznie osoby fizyczne). W związku z tym zmieni się nazwa daniny – z obecnego „ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych” na „ryczałt od dochodów spółek”.
Wyeliminowany zostanie maksymalny limit przychodów 100 mln zł, a dzięki temu również przepisy o 5-procentowym domiarze podatku w razie przekroczenia tego pułapu. Nie trzeba też będzie ponosić nakładów inwestycyjnych.
Estoński podatek zostanie obniżony. Obecnie mali podatnicy płacą go według stawek 15 proc. lub 10 proc., a więksi – 25 proc. lub 20 proc. CIT. Niższe stawki zależą od wysokości nakładów inwestycyjnych.
Od 2022 r. stawki będą wynosić 10 proc. dla małych podatników i 20 proc. dla pozostałych, niezależne od poniesionych nakładów inwestycyjnych.
Spółki, które będą stosować estoński CIT i u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym 4 mln euro, będą mogły rozliczać VAT kwartalnie. Stracą tę możliwość, jeżeli przekroczą roczny próg sprzedaży 4 mln euro lub prawo do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.
Grupy VAT
Od 1 lipca 2022 r. wejdą w życie przepisy o grupach VAT. Umożliwi to składanie jednego JPK_VAT i wpłacanie podatku za wszystkie podmioty tworzące grupę. One same nie będą rozliczać go w transakcjach między sobą.
Integracja kas z terminalem
Od 1 lipca 2022 r. pojawi się nowy obowiązek – połączenia kasy fiskalnej online z terminalem płatniczym. Będzie on wynikał z nowego art. 19a ust. 3 prawa przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162).
Wymóg ten ma dotyczyć, po pierwsze, przedsiębiorców, którzy w ogóle oferują płatności kartą, a po drugie tych, którzy stosują kasy online, czyli najnowszej generacji. Nie obejmie on zatem urządzeń z papierowym i elektronicznym zapisem kopii.
Przedsiębiorca, który mimo obowiązku nie połączy pracy kasy online z terminalem, będzie ryzykował karą w wysokości 5 tys. zł (nowy art. 111 ust. 6kb ustawy o VAT).
O problemach technicznych dotyczących integracji kasy online z terminalem pisaliśmy w artykule „Niektórzy będą musieli wymienić terminale płatnicze” (DGP nr 193/2022).
Usługi niematerialne
Od 1 stycznia 2022 r. uchylony zostanie art. 15e ustawy o CIT, który dziś limituje zaliczanie do kosztów uzyskania przychodu wydatków na usługi niematerialne.
W zamian pojawią się trzy nowe rozwiązania, które mogą efektywnie prowadzić do zbliżonych skutków:
■ wspomniany już podatek minimalny od przychodów (art. 24ca ustawy o CIT),
■ podatek od przerzuconych dochodów (art. 24aa ustawy o CIT),
■ całkowite wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów tzw. ukrytych dywidend (art. 16 ust. 1 pkt 15b oraz ust. 1c ustawy o CIT).
Jednak to ostatnie rozwiązanie zostało odroczone o rok. Ma wejść w życie od 2023 r. Powstanie więc luka, na której podatnicy skorzystają. Pisaliśmy o tym w artykule „Podmioty powiązane zaoszczędzą w 2022 r. miliony złotych” (DGP nr 202/2021).
Abolicja podatkowa
W 2022 r. będzie można skorzystać z abolicji podatkowej. Chodzi o podatników, którzy mają dochody wcześniej nieujawnione i nieopodatkowane, a także o tych, którzy zechcą się wycofać z podjętych wcześniej działań optymalizacyjnych (w tym o zasięgu transgranicznym) i uniknąć ciążącej na nich z tego powodu odpowiedzialności.
Wszyscy oni będą mogli złożyć wnioski o zastosowanie tzw. ryczałtu przejściowego (8 proc.). Będzie je można złożyć w okresie od 1 października 2022 r. do 31 marca 2023 r.
Senat proponował to rozwiązanie usunąć, jako niezgodne z konstytucją, ale posłowie odrzucili również tę poprawkę.
Pakiet innowacyjny
Rozbudowany zostanie, już od 2022 r., system preferencji wspierających innowacje i proces produkcyjny. Ma obejmować ulgi:
■ badawczo-rozwojową (B+R),
■ IP Box, która ma działać symultanicznie z ulgą B+R,
■ na prototyp,
■ na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, czyli specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach,
■ na robotyzację, która ułatwi otwarcie linii produkcyjnej.
B+R i IP Box
W ramach istniejącej już ulgi B+R wszyscy podatnicy będą mogli odliczać 200 proc. kosztów pracowniczych.
Oprócz tego centra badawczo-rozwojowe będą mogły zaliczać do kosztów 200 proc. wydatków kwalifikowanych. Będzie to dotyczyć również kosztów: uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (dziś mogą odliczyć 100 proc.).
Podatnicy osiągający dochody z kwalifikowanych IP i płacący od nich podatek według 5-procentowej stawki (ulga IP Box) będą mogli jednocześnie korzystać z ulgi B+R.
Na innowacyjnych pracowników
Uzupełnieniem preferencji na badania i rozwój ma być nowa ulga na innowacyjnych pracowników. Będą mogli po nią sięgnąć podatnicy, którzy nie mogą w pełni skorzystać z ulgi B+R. Kwotę podatku wynikającą z ulgi B+R będą mogli wykorzystać na zapłatę zaliczek na podatek od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników.
Na prototyp
Kolejna nowa preferencja – na prototyp – będzie dotyczyć produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek, jeżeli powstał on w wyniku prac badawczo-rozwojowych. Koszty będą potrącane od podstawy opodatkowania (jak przy uldze B+R), a wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30 proc. poniesionych kosztów, nie więcej niż 10 proc. dochodu.
Na robotyzację
Podatnicy prowadzący działalność przemysłową (produkcyjną) będą mogli odliczyć od dochodu część kosztów związanych z inwestycjami na robotyzację, czyli na automatyzację stanowisk pracy. Ulga będzie dotyczyła zarówno zakupu, jak i leasingu nowych robotów przemysłowych. Podatnicy będą mogli potrącić dodatkowo 50 proc. kosztów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026.
Na ekspansję
Będzie można po raz drugi odliczyć 100 proc. kosztów poniesionych w celu zwiększenia sprzedaży zarówno na polskim, jak i na zagranicznych rynkach zbytu (np. z tytułu uczestnictwa w targach, działań promocyjno-informacyjnych). Maksymalnie w ramach nowej ulgi będzie można odjąć 1 mln zł rocznie. Warunkiem będzie wzrost przychodów ze sprzedaży produktów w okresie dwóch następujących po sobie lat podatkowych, począwszy od roku, w którym poniesione zostaną pierwsze wydatki podlegające odliczeniu.
Ulga IPO…
Emitenci giełdowi zaliczą do kosztów uzyskania przychodu 150 proc. wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę, czyli np. na: przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz na opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych prawem.
Będą też mogli dodatkowo odliczyć 50 proc. wydatków na usługi: doradcze, prawne i finansowe, bezpośrednio związane z emisją (maksymalnie 50 tys. zł bez VAT).
Z kolei inwestorzy nie będą płacić podatku od zysku ze sprzedaży akcji kupionych w ramach IPO, jeżeli nie sprzedadzą ich przed upływem trzech lat od dnia dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu.
…konsolidacyjna…
Podatnicy przejmujący spółkę kapitałową (czy to krajową, czy to zagraniczną) będą mogli drugi raz odliczyć od podstawy opodatkowania koszty nabycia akcji lub udziałów np.: na obsługę prawną, wycenę, podatki, opłaty notarialne, sądowe skarbowe.
Maksymalna wielkość takiego pomniejszenia przychodu nie będzie mogła przekroczyć 250 tys. zł rocznie.
W ramach ulgi nie będzie można odliczyć ceny zapłaconej za nabywane udziały (akcje) ani kosztów finansowania dłużnego.
…i na alternatywne spółki
Podatnicy PIT inwestujący w alternatywne spółki inwestycyjne będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania 50 proc. wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji takiego podmiotu albo spółki, w której alternatywna spółka inwestycyjna posiada co najmniej 5 proc. udziałów (akcji). Warunkiem będzie posiadanie nabytych udziałów (akcji) przez co najmniej dwa lata. W roku podatkowym będzie można odjąć maksymalnie 250 tys. zł.
Z ulgi skorzystają przede wszystkim inwestujący w start-upy za pośrednictwem funduszy venture capital.
Na działalność sponsoringową
Nowa preferencja będzie przysługiwać inwestorom wspierającym działalność: sportową, kulturalną i naukową. Odliczą oni od podstawy obliczenia podatku dodatkowo 50 proc. kosztów poniesionych na działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe i naukę. Chodzi m.in. o koszty: sprzętu sportowego kupionego dla klubów, stypendia sportowe i naukowe, opłaty związane z kształceniem zatrudnionych pracowników, wynagrodzenia studentów na praktykach w zakładach pracy.
Na zabytki
Podatnicy PIT oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli odjąć od podstawy obliczenia podatku wydatki na:
■ wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej dla zabytkowego budynku mieszkalnego, wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków (maksymalnie 50 proc. wpłat),
■ prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków (maksymalnie 50 proc. poniesionych wydatków),
■ odpłatne nabycie zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w zabytkowym budynku, pod warunkiem poniesienia przez podatnika na ten zabytek wydatku o charakterze remontowo-konserwatorskim. W tym przypadku odliczenie nie będzie mogło przekroczyć iloczynu kwoty 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku, nie więcej jednak niż 500 tys. zł na wszystkie wydatki poniesione z tego tytułu.
Ulga na terminal
Podatnicy PIT i CIT będą mogli dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego.
Ulga ta będzie przysługiwać wyłącznie na wydatki poniesione w roku podatkowym, w którym podatnik zapewnił możliwość przyjmowania płatności za pośrednictwem terminala, i na wydatki poniesione w roku bezpośrednio po nim następującym.
Rocznie będzie można odliczyć od podstawy obliczenia PIT lub CIT maksymalnie 1 tys. zł. Podatnicy, którzy zgodnie z ustawą o VAT są zwolnieni z obowiązku używania kas rejestrujących, odliczą maksymalnie 2,5 tys. zł rocznie.
Jeżeli przedsiębiorca będzie miał status podatnika bezgotówkowego przez co najmniej siedem miesięcy w roku, to będzie miał podwójną ulgę, czyli będzie mógł odliczyć 200 proc. wydatków na nabycie i obsługę terminala – maksymalnie 2 tys. zł rocznie. Co więcej, z ulgi będzie mógł korzystać nie dwa lata, ale tyle lat, ile lat utrzyma status podatnika bezgotówkowego.©℗
Inne zmiany
Polski Ład wprowadzi też:
■ możliwość wspólnego rozliczenia przez małżonków, którzy zawrą związek małżeński w trakcie roku,
■ zwolnienie z PIT odsetek za zwłokę, gdy należność główna (np. odszkodowanie) też jest zwolniona z podatku,
■ zmiany w uldze rehabilitacyjnej, np. możliwość odliczenia do 2280 zł rocznie wydatków poniesione na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne; będzie też można potrącić m.in. koszty najmu indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji (a nie tylko zakupu),
■ prawo odliczenia od dochodu składek członkowskich na rzecz związku zawodowego – do 300 zł rocznie,
■ zmiany dla pracodawców zatrudniających pracowników „na czarno”; wynagrodzenie takiego pracownika będzie przychodem firmy, nawet jeżeli zostanie ono wypłacone,
■ ryczałt dla inwestorów (rozdział 6b ustawy o PIT), co oznacza, że majętni Polacy, którzy przeniosą tu swoją rezydencję podatkową, będą mogli płacić 200 tys. zł ryczałtu od dochodów zagranicznych; warunkiem będzie ponoszenie wydatków na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej, w łącznej kwocie co najmniej 100 tys. zł rocznie,
■zmiany w zakresie opodatkowania tzw. zagranicznych jednostek kontrolowanych (z ang. CFC); przy spełnieniu określonych warunków podatek będzie od 8 proc. aktywów zagranicznej jednostki (fundacji, spółki),
■ nabycie kontrolowane, czyli nowe narzędzie dla fiskusa, umożliwiające mu sprawdzenie, czy podatnik wystawia paragon fiskalny,
■ tymczasowe zajęcie, dzięki któremu funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej będą mogli zatrzymać ruchomości (np. auto, laptop) na cztery dni, jeżeli wobec podatnika będzie w tym czasie prowadzona egzekucja administracyjna na więcej niż 10 tys. zł,
■ przepisy, dzięki którym strategicznymi inwestorami będzie się zajmować Centrum Obsługi Inwestora działające w Ministerstwie Finansów (Investor Desk); będzie ono wydawać tzw. interpretacje 590, czyli informacje o wszystkich podatkowych skutkach zainwestowania w Polsce,
■ możliwość informowania przedsiębiorców przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej o ryzyku uczestnictwa w karuzeli podatkowej,
■ możliwość zrezygnowania przez instytucje finansowe ze zwolnienia z VAT,
■ możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji przez przedsiębiorców wypłacających za granicę należności objęte podatkiem u źródła,
■ korzyści dla polskich spółek holdingowych, np. zwolnienie z podatku dochodu ze zbycia udziałów lub akcji w holdingowej spółce zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego.©℗
Sejm też przyjął
W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął również i skierował do Senatu:
■ nowelizację ustawy o podatku akcyzowym (druk sejmowy nr 1673) zakładającą wzrost od 1 stycznia 2022 r. akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie oraz na papierosy, tytoń do palenia i tytoniowe wyroby nowatorskie,
■ nowelizację ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1633). Zakłada ona, że od 2026 r. zostanie obniżony – ze 150 tys. zł do 100 tys. zł – limit amortyzacji i rat leasingowych dla aut osobowych emitujących 50 g CO2 na kilometr lub więcej. Dla samochodów z mniejszą emisją limit nadal będzie wynosił 150 tys. W odniesieniu do samochodów elektrycznych limit jest i pozostanie większy – 225 tys. zł, z tym że po upływie 14 dni od ogłoszenia nowelizacji w Dz.U., będzie go można stosować także do samochodów napędzanych wodorem.
Posłowie rozpatrzyli też poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o VAT (druk sejmowy nr 1547). Zakłada ona, że od 2022 r. przedsiębiorcy będą mogli przesyłać sobie e-faktury za pomocą centralnego systemu. Będzie też można np. zrezygnować na fakturze z oznaczeń „duplikat” i „korekta”. Wydłużony zostanie termin na wcześniejsze wystawienie faktury.
Nowelizacja ta czeka już tylko na podpis prezydenta i publikację w Dz.U.©℗
O konsekwencjach Polskiego Ładu dla hospicjów A5
Etap legislacyjny
Nowelizacja ustaw o PIT, CIT oraz niektórych innych – czeka na podpis prezydenta i publikację w Dz.U.