Sąd wyjaśnił, że w takiej sytuacji nie można mówić o otrzymaniu świadczenia.
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) najemcy lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego mogą nabyć je jako pierwsi. Ponadto, zgodnie z uchwałą rady gminy, do ceny za mieszkanie udzielana jest bonifikata. Zasadniczo nabywca po jej udzieleniu nie może sprzedać lokalu przez 5 lat, chyba że pieniądze ze sprzedaży przeznaczy w ciągu 12 miesięcy na własne cele mieszkaniowe.