Podatnik musi zapłacić podatek od pieniędzy wypłaconych mu przez Skarb Państwa za użytkowanie jego nieruchomości bez podstawy prawnej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Sąd dodał, że jest to przysporzenie majątkowe, którego nie można określić ani jako odszkodowania, ani zadośćuczynienia.
Reklama

Reklama
Chodziło o podatnika, który na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi uzyskał w lutym 2013 r. rekompensatę z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia przez Skarb Państwa. W latach 50. poprzedniego wieku jego ojciec został wywłaszczony z nieruchomości. Po latach okazało się, że Skarb Państwa uczynił to bezskutecznie, nie miał więc prawa do jej użytkowania, a następnie przekazania jej żydowskiej gminie wyznaniowej.
W sumie, wraz z odsetkami, podatnik otrzymał ponad 150 tys. zł. Sądził, że nie musi płacić od tej kwoty podatku, bo jest to tylko zwrot korzyści majątkowych bezpodstawnie uzyskanych przez Skarb Państwa. Jest on niczym innym jak tylko oddaniem własności – twierdził podatnik.
Izba skarbowa była innego zdania. Uznała, że wypłacona kwota jest dla podatnika przysporzeniem majątkowym, które jako przychód z innych źródeł podlega opodatkowaniu.
Stanowisko to podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Orzekł, że należność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia nie jest ani odszkodowaniem, ani zadośćuczynieniem, które po spełnieniu ustawowych warunków mogłyby być zwolnione z podatku. Podatnik uzyskał przysporzenie majątkowe i powinien zapłacić PIT z tytułu przychodu z innych źródeł – stwierdził WSA.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi z 11 września 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 380/14.