Po kontroli ZUS może się okazać, że firma musi zapłacić zaległe składki za pracowników nie tylko w części, którą finansuje sama, lecz też w tej, którą powinien pokryć sam ubezpieczony.
W takiej sytuacji po stronie pracownika powstaje przychód, a pracodawcy – brak kosztów podatkowych. Fiskus pobiera więc podatek dwa razy.
Z roku na rok rośnie liczba kontroli płatników składek. Z informacji DGP uzyskanych w ZUS wynika, że w 2013 r. zostało przeprowadzonych 78,1 tys. takich kontroli – o 10 tys. więcej niż dwa lata temu.