Korzystne dla franczyzobiorców stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w nieprawomocnych wyrokach z 27 października 2021 r. (sygn. akt III SA/Wa 1145/19, III SA/Wa 209/20, III SA/Wa 2080/20 i III SA/Wa 1588/19, III SA/Wa 2149/19, III SA/Wa 1167/19).
Podobnego zdania był wcześniej Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 10 września 2021 r. (sygn. akt I FSK 1451/18, I FSK 407/19).