Od 2022 r. osoby z emeryturą powyżej 4500 zł brutto miesięcznie zapłacą wyższe daniny

Z jednej strony skorzystają, podobnie jak inni podatnicy, na podniesieniu przez ustawodawcę kwoty wolnej od podatku. Z drugiej - nie odliczą od podatku składki zdrowotnej, tak samo jak nie zrobią tego pozostałe osoby.
Najbardziej zyskają na zmianach osoby z emeryturą na poziomie nowej kwoty wolnej od podatku, czyli ok. 2500 zł miesięcznie (30 tys. zł rocznie).
Osoby z niższą emeryturą również zyskują, ale już mniej. - Przykładowo osoby z 1500 zł emerytury brutto zyskają 95 zł miesięcznie (1140 zł rocznie) - wylicza Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy i starszy menedżer w MDDP.
Z kolei po przekroczeniu pułapu 2500 zł miesięcznie korzyść będzie malała.
- Przykładowo osoba z emeryturą 3500 zł skorzysta miesięcznie 66,25 zł (795 zł rocznie) - policzył ekspert MDDP.
- Natomiast osoba z emeryturą roczną w wysokości 48 tys. zł brutto zyska 855 zł rocznie - informuje Katarzyna Rzeżnicka, doradca podatkowy i starszy menedżer w PwC.
Rafał Sidorowicz podkreśla, że przy emeryturach powyżej 4500 zł brutto miesięcznie (czyli 54 tys. zł rocznie) odczuwalna będzie już strata.
Na dodatek dla emerytów nie przewidziano tzw. ulgi dla klasy średniej.
W praktyce część emerytów zyska na Polskim Ładzie, dla niektórych reforma będzie neutralna, a część realnie straci.
Co się zmieni
Polski Ład podnosi kwotę dochodów wolną od podatku do 30 tys. zł. Dotyczy to wszystkich rozliczających PIT według skali podatkowej (17 proc. i 32 proc.), w tym również emerytów.
Ponadto podwyższony zostanie próg skali - z obecnych 85 528 zł do 120 tys. zł. Dopiero gdy dochód go przekroczy, trzeba będzie płacić podatek według stawki 32 proc.
Problemem będą natomiast zmiany w składce zdrowotnej. Dziś wynosi ona 9 proc. podstawy wymiaru tej składki, ale 7,75 proc. podstawy wymiaru można odjąć od podatku. Od 1 stycznia 2022 r. takie odliczenie nie będzie już możliwe.
Strata począwszy od 4500 zł
Dla osób z emeryturą powyżej 4500 zł brutto miesięcznie będzie to oznaczać stratę.
- Przykładowo osoby z emeryturą w wysokości 6000 zł stracą miesięcznie 139 zł (1668 zł rocznie) - wylicza Rafał Sidorowicz.
Katarzyna Rzeżnicka podaje natomiast przykład osób z miesięcznymi emeryturami w przedziale 9166 zł - 11 083 zł (rocznie 110 tys. zł - 133 tys. zł).
- Te osoby skorzystają nie tylko na podwyższeniu kwoty wolnej od PIT, lecz także na podwyższeniu progu skali podatkowej. W efekcie ich emerytury netto albo pozostaną na takim samym poziomie co w 2021 r., albo wzrosną w niewielkim stopniu - wyjaśnia ekspertka PwC.
Niewątpliwie jednak - jak dodaje - emeryci z tak wysokim poziomem przychodów stanowią niewielki procent osób uposażonych w naszym systemie emerytalnym.
Polski Ład / Dziennik Gazeta Prawna
Bez ulgi dla klasy średniej
Sejm ostatecznie zdecydował, że emeryci nie będą objęci ulgą dla klasy średniej. To mogłoby zniwelować negatywne skutki likwidacji odliczenia składki zdrowotnej. Przypomnijmy, że ulga dla klasy średniej ma przysługiwać pracownikom i przedsiębiorcom rozliczającym się według skali PIT, których przychody mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie (odpowiednio - dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek - w wysokości od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie).
Senatorowie proponowali, aby objąć tą preferencją również emerytów. Sejm jednak poprawkę odrzucił.
Podczas debaty w Senacie wiceminister finansów Jan Sarnowski tłumaczył, że i tak większość emerytów (ponad 90 proc.) skorzysta na zmianach przewidzianych w Polskim Ładzie. Ponadto, chcąc objąć tą preferencja pozostałą część emerytów (czyli 10 proc.), trzeba byłoby stworzyć odrębny algorytm wyliczania ulgi. A tego resort finansów chciał uniknąć.
Jak Polski Ład wpłynie na wysokość emerytury netto / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe