Chodziło o sytuację, w której spółki należące do PGK przyjęły rok obrotowy równy kalendarzowemu. To oznacza, że obecnie trwający okres rozliczeniowy zaczął się 1 stycznia 2021 r., a skończy 31 grudnia 2021 r. Natomiast rok podatkowy PGK nie pokrywa się z kalendarzowym i trwa od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r.
Spółka, która wystąpiła o interpretację, wskazała, że będzie zawierać transakcje kontrolowane zarówno z członkami grupy, jak i z podmiotami powiązanymi nienależącymi do PGK. Wartość niektórych tych transakcji przekroczy progi dokumentacyjne określone w art. 11k ust. 2 ustawy o CIT (od 2 mln do 10 mln zł w zależności od rodzaju transakcji), co oznacza, że spółka będzie musiała sporządzić lokalną dokumentacją cen transferowych, a także informację o cenach transferowych (TPR), którą prześle szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.