Są już pierwsze zmienione na korzyść podatników interpretacje w sprawie rozliczania w ramach firmy przychodów ze sprzedaży praw do wizerunku. Sądy wciąż jednak rozstrzygają inaczej.
Rozliczenie sprzedaży prawa do wizerunku / Dziennik Gazeta Prawna
Resort finansów potwierdza, że aktualne jest jego stanowisko, które przekazał nam jeszcze w czerwcu (DGP nr 116/2014) i zgodnie z którym przychód ze sprzedaży wizerunku, np. na potrzeby reklamy, można rozliczać jako pochodzący z działalności gospodarczej. Problem dotyczy głównie sportowców, aktorów i innych osób prowadzących firmę, które odpłatnie użyczają swojego wizerunku kontrahentom.

Szkodliwa bezczynność ministra

Również w czerwcu ministerstwo zapowiedziało, że przyjrzy się sprawie i zmieni odmienne interpretacje podatkowe. I dwa pisma fiskus rzeczywiście zmodyfikował (z 27 czerwca 2014 r., nr IPPB1/4160-242/13-5/IF, i z 16 czerwca 2014 r., nr IPPB1/4160-8/14-4/IF). Tyle że nie zrobił tego minister, ale organ, który je wydał – dyrektor warszawskiej izby skarbowej. W obrocie prawnym są wciąż stanowiska wydane przez inne izby skarbowe, których nie zmieniono. Minister mógłby to zrobić. Ponieważ jednak wciąż mimo obietnic się na to nie zdecydował, wielu podatników musi się liczyć z przykrymi konsekwencjami jego zaniechania.

Choć minister finansów stoi po stronie podatników, to wciąż nie wydał interpretacji ogólnej

Okazuje się bowiem, że mimo korzystnej dla nich ewolucji w poglądach MF grozi im przegrana przed sądem. Przykład to nieprawomocne orzeczenie WSA w Gliwicach z 27 sierpnia 2014 r. (sygn. akt I SA/GL 103/14), w którym odwołano się do stanowiska WSA w Warszawie z 24 czerwca 2014 r. (sygn. akt III SA/Wa 152/14) oraz wyrok WSA z Warszawy z 26 czerwca br. (sygn. akt IIISA/Wa 3102/13). Sądy uznały, że w przypadku przeniesienia praw do wizerunku nie chodzi o przychody z biznesu, ale ze sprzedaży praw majątkowych. Podzieliły tym samym dawne przekonania organów podatkowych. Zauważyły też przy okazji, że wciąż brak jest oficjalnego stanowiska resortu (interpretacji ogólnej) w tej sprawie, które wiązałoby organy podatkowe.

Sportowcy sportowcom nierówni?

We wszystkich wyrokach chodziło o sportowców. Podobnie jak we wspomnianych, poprawionych na korzyść podatników interpretacjach, w których ostatecznie fiskus pozwolił rozliczać przychody ze sprzedaży praw do wizerunku w ramach działalności gospodarczej znanemu trenerowi piłki nożnej oraz siatkarzowi. Wcześniej w obu przypadkach dyrektor warszawskiej izby skarbowej uznał, że chodzi o przychody z praw majątkowych. Sportowcy wnieśli skargi na niekorzystne dla nich rozstrzygnięcia. Zanim WSA w Warszawie zajął się nimi, dyrektor zmodyfikował stanowisko po myśli wnioskodawców.
– Wydanie ostatecznie pozytywnych interpretacji to oczywiście dobry sygnał, zwłaszcza że jeszcze niedawno resort upierał się, że podatnicy nie mają racji – komentuje Paweł Szymański, doradca podatkowy z MDDP. – Wkrótce okaże się, czy jest to trwała i powszechna zmiana –dodaje.
Jeszcze w maju 2014 r. dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy twierdził (pismo nr ITPB1/415-194/14/PSZ), że jeśli osoba fizyczna otrzymuje wynagrodzenie za wykorzystywanie jej wizerunku w celach reklamowych, to można uznać, iż mamy do czynienia z „wizerunkiem komercyjnym” – szczególnym prawem majątkowym. Odpowiednio też należy kwalifikować przychód z jego sprzedaży. Nie może być on rozliczany w ramach firmy. Identyczne było w tym czasie stanowisko innych izb skarbowych (por. pismo z 6 maja 2014 r., nr IBPBII/1/415-112/14/BD).

Interpretacja ogólna pilnie potrzebna

Eksperci cały czas są zgodni: przychody ze świadczenia usług marketingowych z wykorzystaniem własnego wizerunku można rozliczać w ramach firmy.
Nawet niekorzystne stanowisko sądów nie powinno być do tego przeszkodą. – Nadzieja bowiem w tym, że sprawy w ogóle do sądów nie będą trafiać, gdyż zgodnie z obietnicą Ministerstwa Finansów fiskus nie będzie już kwestionował rozliczeń dokonywanych w ramach działalności gospodarczej – przypomina Dariusz Malinowski, partner w KPMG. Ekspert wspomina także o wyjaśnieniach MF opublikowanych 5 marca 2014 r. na stronie internetowej resortu. Wynikało z nich, że generalnie przychody z praw majątkowych można rozliczać w ramach firmy. Wyjaśnienia nie mają jednak dla organów podatkowych wiążącego charakteru. – Dlatego ministerstwo powinno być konsekwentne i wydać interpretację ogólną. Tym bardziej że w obrocie są sprzeczne interpretacje indywidualne – zaznacza. Sprzeczne są również wyroki. Oprócz niekorzystnych dla zainteresowanych jest też wiele takich, które przyznają im rację (por. orzeczenie WSA w Lublinie z 9 kwietnia br., sygn. akt I SA/Lu 27/14, czy WSA w Rzeszowie z 7 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Rz 887/13).