Są już pierwsze zmienione na korzyść podatników interpretacje w sprawie rozliczania w ramach firmy przychodów ze sprzedaży praw do wizerunku. Sądy wciąż jednak rozstrzygają inaczej.
Resort finansów potwierdza, że aktualne jest jego stanowisko, które przekazał nam jeszcze w czerwcu (DGP nr 116/2014) i zgodnie z którym przychód ze sprzedaży wizerunku, np. na potrzeby reklamy, można rozliczać jako pochodzący z działalności gospodarczej. Problem dotyczy głównie sportowców, aktorów i innych osób prowadzących firmę, które odpłatnie użyczają swojego wizerunku kontrahentom.

Szkodliwa bezczynność ministra