Osoba niepełnoletnia musi skorzystać z pomocy opiekuna prawnego lub kuratora, by otrzymać interpretację podatkową – wynika z wyroku NSA.
Chodziło o 16-latkę, która zamierzała podjąć pracę i w związku z tym spytała izbę skarbową, czy w razie nadpłaty w PIT będzie mogła samodzielnie wystąpić o jej zwrot. Odpowiedzi jednak nie dostała. Dyrektor izby stwierdził, że dziewczyna jest nieletnia, i wezwał ją do uzupełnienia wniosku o podpis opiekuna prawnego lub kuratora.
Dziewczyna nie odpowiedziała na to wezwanie. Z pomocą ojca złożyła natomiast zażalenie na odmowę wydania interpretacji.
Rację dyrektorowi izby przyznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Stwierdził, że dziewczyna nie mogła otrzymać interpretacji, bo z racji swojego wieku nie jest ona osobą zainteresowaną w jej wydaniu w rozumieniu ordynacji podatkowej. WSA odwołał się tu do prawa cywilnego i wyjaśnił, że o interpretację mogłaby wystąpić wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a więc pełnoletnia.
Skargę dziewczyny oddalił również Naczelny Sąd Administracyjny. Nie zgodził się tylko z WSA, że nie była ona osobą zainteresowaną wydaniem interpretacji. Zdaniem NSA była – jako potencjalny podatnik. Czym innym jednak jest zainteresowanie, a czym innym kwestia legitymacji procesowej – wyjaśnił sędzia Tomasz Kolanowski.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 16 października 2014 r., sygn. akt II FSK 2455/12. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia