Od 1 lipca 2022 r. kasy fiskalne online będą musiały być zintegrowane z terminalem płatniczym – wynika z Polskiego Ładu. O ile pierwsze są przystosowane do połączenia z drugimi, o tyle w drugą stronę nie jest to już takie oczywiste

Tymczasem przedsiębiorcom, którzy mimo obowiązku nie połączą kasy online z terminalem, będzie grozić kara w wysokości 5 tys. zł. Będzie to wynikać z art. 111 ust. 6kb ustawy o VAT.
Obrót bezgotówkowy
Chodzi o zmiany przewidziane w nowelizacji ustawy o PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw, którą w ubiegłym tygodniu przyjął Sejm i skierował do Senatu. Jednym z celów ustawodawcy jest upowszechnienie obrotu bezgotówkowego. Od 2022 r. na przedsiębiorców zostanie więc nałożony obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych, np. kartą lub telefonem, w miejscach, w których „działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana” (w szczególności w lokalu przedsiębiorstwa, poza tym lokalem lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego).
Wyjątek ma dotyczyć tylko przedsiębiorców, którzy nie stosują kas fiskalnych. Będzie on wynikać z nowego art. 19a ust. 1 i 2 prawa przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162).
W przepisach o PIT i CIT pojawi się ulga, która pozwoli przedsiębiorcom odliczyć wydatki na zakup oraz obsługę terminali (patrz ramka).
Jaka ulga na terminal
Podatnicy PIT i CIT będą mogli dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki:
■ na nabycie terminala płatniczego oraz
■ związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego.
Prawo do ulgi będzie przysługiwało wyłącznie w odniesieniu do wydatków poniesionych w roku podatkowym, w którym podatnik zapewnił możliwość przyjmowania płatności za pośrednictwem terminala i wydatków poniesionych w roku bezpośrednio po nim następującym.
Rocznie będzie można odliczyć od podstawy obliczenia PIT lub CIT maksymalnie 1 tys. zł, przy czym podatnicy, którzy zgodnie z ustawą o VAT są zwolnieni z obowiązku używania kas rejestrujących, odliczą maksymalnie 2,5 tys. zł rocznie.
Jeżeli przedsiębiorca będzie miał status podatnika bezgotówkowego przez co najmniej siedem miesięcy w roku, to będzie miał podwójną ulgę, czyli będzie mógł odliczyć 200 proc. wydatków na nabycie i obsługę terminala – maksymalnie 2 tys. zł rocznie. Co więcej, z ulgi będzie mógł korzystać nie dwa lata, ale tyle lat, ile lat utrzyma status podatnika bezgotówkowego. ©℗
Muszą się łączyć
Niezależnie od tego od 1 lipca 2022 r. pojawi się inny obowiązek – połączenia kasy fiskalnej online z terminalem płatniczym. Z nowego art. 19a ust. 3 prawa przedsiębiorców będzie wynikać, że „przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas (…), zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych”.
Nowy obowiązek nie obejmie więc kas z papierowym i elektronicznym zapisem kopii, tym bardziej że rozporządzenie techniczne dotyczące tych urządzeń nie przewiduje łączenia z terminalami płatniczymi.
Nowy wymóg ma więc dotyczyć wyłącznie przedsiębiorców, którzy stosują kasy online. Te bowiem muszą mieć możliwość integracji z terminalem. Obecnie wynika to z rozporządzenia z 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1759).
Do tego wymogu nawiązuje właśnie nowy art. 19a ust. 3 prawa przedsiębiorców. W praktyce – jak mówią znawcy tematu – przepis ten narzuca konkretny sposób porozumiewania się kas fiskalnych z terminalami – według tzw. protokołu FROB (od nazwy Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego).
Problem z integracją
O ile nie ma problemu z kasami online, bo tzw. protokół FROB musi być wgrany w każdym takim urządzeniu, o tyle kłopot pojawia się z terminalami płatniczymi, w odniesieniu do których prawodawca nie narzucił takiego wymogu technicznego. Wiele terminali nie ma więc wgranego takiego protokołu i co gorsza, w części z nich nie da się tego zrobić.
– A nawet jeżeli jest to możliwe, to skala przedsięwzięcia jest tak duża, że operatorom płatności zajmie to więcej czasu niż do końca czerwca 2022 r. – twierdzi Stefan Kamiński, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.
Przykładowo dostosowanie terminali płatniczych do wymogów unijnej dyrektywy w zakresie usług DCC (płatność w walucie karty zagranicznej) trwało aż dwa lata.
Okazuje się jednak, że problem z integracją może się pojawić również w przypadku tych terminali, które mają wgrany protokół FROB.
– Chodzi o to, że nawet jeżeli termin i kasa obsługują protokół FROB, to mogą nie mieć wspólnego interfejsu (kanału komunikacyjnego), za pomocą którego można przeprowadzić integrację – tłumaczy Stefan Kamiński.
Zdaniem eksperta wyznaczony przez ustawodawcę termin 1 lipca 2022 r. jest nierealny.
Kolejny koszt dla firm
– Integracja kasy z terminalem będzie natomiast sporym problemem dla przedsiębiorców. Niewykluczone, że potrzebne będzie nowe urządzenie – zwraca uwagę prezes KIGEiT.
Podkreśla, że za niewywiązanie się z obowiązku integracji kasy z terminalem będzie grozić kara 5 tys. zł.
Zmiany przewidziane w Polskim Ładzie mogą więc spowodować, że przedsiębiorca będzie musiał zawrzeć nową umowę na terminal (który będzie można zintegrować z kasą fiskalną), ale nadal, jeżeli nie będzie mógł odstąpić od dotychczasowej umowy, będzie musiał płacić za poprzedni terminal (który nie ma takiej opcji). A zazwyczaj – jak tłumaczy Stefan Kamiński – przedsiębiorcy korzystają z terminali płatniczych na podstawie umów długoterminowych (np. najmu).
Dlatego jego zdaniem, jeżeli ustawodawca nie wycofa się z tego pomysłu lub nie odroczy go w czasie, to wielu przedsiębiorców poniesie dodatkowe koszty.
Niespełniony cel
Zdaniem ekspertów trudno zrozumieć ideę wprowadzenia obowiązku integracji obu urządzeń. Fiskus – jak mówią – nic nie zyska na tej zmianie, bo organy skarbowe nadal będą otrzymywały informacje o obrocie wyłącznie z raportu z kasy fiskalnej. Nadal będzie możliwe przyjęcie płatności za pomocą terminalu, niezależnie od zaewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej.
– Integracja kasy z terminalem będzie natomiast ułatwieniem dla podatnika, bo zamiast wpisywać kwotę na terminalu, kasa prześle ją automatycznie. Nie trzeba więc będzie robić tego ręcznie – wyjaśnia prezes KIGEiT.
Etap legislacyjny
Nowelizacja ustawy o PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1532) – przyjęta przez Sejm i skierowana do Senatu