Zmiany w tym zakresie związane są z nowelizacją ustawy o PIT (została już uchwalona przez Sejm), która zakłada, że tego rodzaju druki będą przekazywane do urzędów skarbowych w formie elektronicznej. Tylko płatnicy składający informacje za maksymalnie pięciu podatników będą wciąż mieli możliwość przekazywania ich w formie papierowej. W takim jednak wypadku będą mieli na to czas do końca stycznia następnego roku, a nie jak teraz do końca lutego.