Prace nad nowelizacją ustawy o PIT, która zyskała wczoraj aprobatę Rady Ministrów i która trafi teraz do Sejmu, posuwają się szybko. Powód? Rząd chce, aby już w deklaracjach za 2014 r. składanych do końca kwietnia 2015 r. rodzice i opiekunowie prawni mogli skorzystać z większej ulgi na trzecie dziecko i kolejne potomstwo.
Inna – rewolucyjna – zmiana przewiduje, że ci, którzy korzystają z ulgi na dzieci tylko częściowo, gdyż zarabiają za mało i płacą za małe podatki, dostaną brakującą kwotę. Wypłaci im ją budżet państwa. Przy czym zwróci im nie więcej, niż wynosi suma odliczonych przez nich składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Jeśli chodzi o kwoty podlegające odliczeniu w przypadku trzeciego i każdego następnego dziecka, rosną one o 20 proc. W rezultacie na pierwsze oraz na drugie dziecko będzie można odliczyć tak jak dziś 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1112,04 zł), na trzecie 166,67 zł miesięcznie (2000,04 zł rocznie), zaś na czwarte i każde kolejne 225 zł (2700 zł). Rodzina wychowująca dwoje dzieci będzie mogła potrącić sobie w zeznaniu rocznym PIT maksymalnie 2224,08 zł, troje – 4224,12 zł, a czworo – 6924,12 zł.
Nie zmienia się limit dla rodziców i opiekunów z jednym dzieckiem. Jeśli dochód obojga przekroczy 112 tys. zł, tracą prawo do ulgi.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do Sejmu