Pytanie w tej sprawie zadał wczoraj jeden ze składów orzekających sądu kasacyjnego. Wbrew oczekiwaniom NSA nie odniósł się do skutków niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 9 września 2021 r. (sygn. akt C-895/19). W wyroku tym TSUE orzekł, że kluczowy przepis pakietu paliwowego (art. 103 ust. 5a ustawy o VAT) jest niezgodny z przepisami unijnymi.
– Trudno nie odczuwać z tego powodu rozczarowania. Pytanie, które trafiło do poszerzonego składu NSA, ma niestety walor już głównie historyczny – komentuje Szymon Parulski, doradca podatkowy i wspólnik w Parulski i Wspólnicy.