Podatnicy nie mogą jednak ponosić negatywnych konsekwencji niezbyt fortunnie i pośpiesznie zredagowanych przepisów prawnych – nawet jeśli za szybkością stanowienia tego prawa przemawiały szlachetne cele.
A co z podatkami?