Piotr Chojnacki, doradca podatkowy w DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o.

Chodzi o art. 15c ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem podatnicy muszą wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa 30 proc. podatkowej EBITDY, czyli zysku netto przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją. Podatkowa EBITDA to różnica pomiędzy przychodami podatkowymi ze wszystkich źródeł przychodów z wyłączeniem przychodów o charakterze odsetkowym oraz sumą kosztów uzyskania przychodów z wyłączeniem odpisów amortyzacyjnych oraz bieżących kosztów finansowania dłużnego. Przekroczenie 30 proc. podatkowej EBITDY zobowiązuje podatnika do wyłączenia części kosztów finansowania dłużnego z kosztów uzyskania przychodu.