Tak wynika ze statystyk, które przesłało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Dane dotyczą rozliczeń podmiotów powiązanych za 2019 r., czyli za pierwszy rok, w którym musiały składać szefowi Krajowej Administracji Skarbowej szczegółowe informacje o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P). Informacje TPR za 2019 r. co do zasady powinny były trafić do szefa KAS do końca września ubiegłego roku, ale z uwagi na epidemię koronawirusa zdecydowano się wydłużyć ten termin do końca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086).
Branża finansowa i produkcyjna