W I półroczu br. celnych okazało 89 proc. kontroli celno-skarbowych i aż 96 proc. kontroli podatkowych. Wynika tak z danych Krajowej Administracji Skarbowej przekazanych naszej redakcji.
Dowodzą one, że maleje liczba kontroli podatkowych, a więc prowadzonych przez urzędy skarbowe. W I półroczu br. było ich 6532 (dla porównania w całym 2020 r. – 15 304).