Tym samym krakowski sąd potwierdził to, co pod koniec 2020 r. orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie zaliczek wypłacanych na poczet zysku w spółkach komandytowo-akcyjnych. Na ten wyrok – z 3 grudnia 2020 r. (sygn. akt II FSK 2048/18) – chętnie i często powołują się eksperci, odkąd spółki komandytowe również stały się podatnikami CIT (od 1 stycznia 2021 r. lub od 1 maja, jeśli spółka tak zdecydowała).
Fiskus uważa jednak, że orzeczenie NSA dotyczyło tylko SKA i nie ma zastosowania do spółek komandytowych.