Zaproponowane zmiany dotyczą połączeń i podziałów spółek oraz wymiany udziałów i aportów. Zasadniczo łączenie, podział spółek oraz wymiana udziałów są neutralne podatkowo, co wynika z dyrektywy Rady 2009/133/WE.
O skutkach dotyczących wymiany udziałów informowaliśmy w artykule „Będą dwa nowe warunki wymiany udziałów” (DGP nr 149/2021). Pisaliśmy, że w świetle propozycji zawartych w Polskim Ładzie tylko pierwsza wymiana udziałów będzie neutralna podatkowo. Kolejne już nie (patrz ramka).