Niewykluczone, że w takiej sytuacji przed podatkiem uchroniłoby zawarcie przez spadkodawcę przedwstępnej umowy w formie aktu notarialnego. Ostateczne rozstrzygnięcie zależałoby wtedy od oceny sądu – czy zgodziłby się z tezami wyroku NSA z 24 maja 2016 r. (sygn. akt II FSK 1014/14).
Tym razem chodziło o kobietę, która w marcu 2016 r. odziedziczyła po matce mieszkanie. Na kilka miesięcy przed śmiercią matka planowała sprzedać nieruchomość i w tym celu zawarła umowę przedwstępną. Od przyszłego nabywcy pobrała 43 tys. zł tytułem zaliczki.