Doradcy podatkowi nie mają wątpliwości co do tego, że już dziś transakcje pomiędzy wspólnikami a spółką powinny mieć charakter rynkowy.
Zwracają natomiast uwagę na to, że projektowane przepisy nie biorą pod uwagę sytuacji, w której wspólnik faktycznie świadczy usługi na rzecz spółki.