Podatnik, który zajmuje się jedynie naprawą i doposażeniem cudzych samochodów, może potrącić cały podatek naliczony od wydatków związanych z działalnością – wyjaśnił dyrektor bydgoskiej izby
Stwierdził, że skoro podatnik nie używa aut w działalności gospodarczej, to w ogóle nie stosuje się wobec niego przepisu o odliczaniu tylko 50 proc. VAT.
Chodziło o jednoosobowego przedsiębiorcę, który zajmował się głównie handlem nowymi i używanymi autami. Oprócz tego przeprowadzał także naprawy, konserwacje i tzw. doposażanie samochodów osobowych.
Jednym ze zleceniobiorców tych usług była norweska firma. Zgodnie z umową przedsiębiorca przewoził auta z Norwegii do Polski, tu je naprawiał i doposażał, a następnie wysyłał z powrotem. W tym czasie nie nabywał prawa do rozporządzania tymi pojazdami jak właściciel, ani nie używał ich dla celów prywatnych.
Spytał izbę skarbową, czy mimo wejścia w życie od 1 kwietnia 2014 r. nowych zasad odliczania VAT, nadal będzie mógł odliczać w całości podatek naliczony od wydatków, które ponosi w związku ze świadczonymi usługami. Interesowało go także, czy powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów, które naprawia i doposaża.
Uważał, że ograniczenie wynikające z art. 86a ustawy o VAT go nie dotyczy i nie musi również prowadzić ewidencji przebiegu.
Dyrektor bydgoskiej izby potwierdził, że przedsiębiorca może odliczać cały VAT i nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów. Wyjaśnił, że nie jest to związane z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2014 r., ponieważ przedsiębiorca nie używa samochodów w swojej działalności gospodarczej. Ponosząc wydatki związane ze wykonywaniem czynności opodatkowanych, ma prawo do odliczania podatku naliczonego na zasadach ogólnych, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.
Dyrektor dodał, że dotyczy to nawet sytuacji, gdy miejscem świadczenia usług będzie Norwegia i to tam będą one podlegać opodatkowaniu. Wynika to z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, który pozwala podatnikowi odliczyć podatek naliczony przy świadczeniu usług poza terytorium kraju, jeżeli miałby takie samo prawo, gdyby wykonywał je na terytorium Polski.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 sierpnia 2014 r., nr ITPP2/443-744/14/EB.