Można zaliczyć do kosztów podatkowych całość odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych, nawet jeśli auto jest tylko częściowo wykorzystywane do działalności gospodarczej – wyjaśnił dyrektor bydgoskiej izby.
Potwierdził, że podatnik może też zaliczyć do kosztów połowę podatku naliczonego VAT, o którą nie mógł pomniejszyć podatku należnego, pod warunkiem jednak, że dotyczy ona wydatków eksploatacyjnych związanych z używaniem auta dla celów działalności gospodarczej.
Tego warunku nie ma w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych. Dyrektor bydgoskiej izby przypomniał, że ustawa o PIT przewiduje możliwość proporcjonalnego dokonywania odpisów amortyzacyjnych wyłącznie dla nieruchomości wykorzystywanych częściowo do działalności gospodarczej. W odniesieniu do pozostałych składników majątkowych ujętych w ewidencji środków trwałych (np. samochodów osobowych) istnieje możliwość zaliczania do kosztów całości odpisów amortyzacyjnych niezależnie od tego, czy środek trwały jest wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą, czy częściowo także do celów prywatnych. Przy amortyzowaniu samochodów osobowych trzeba jedynie pamiętać o innym limicie – stanowiącym równowartość 20 tys. euro.
Organ uznał za prawidłowe także zaliczanie do kosztów podatkowych nieodliczonego VAT od wydatków eksploatacyjnych. Jest to związane z obowiązującymi od 1 kwietnia 2014 r. przepisami umożliwiającymi pomniejszenie podatku należnego tylko o 50 proc. podatku naliczonego, gdy auto jest wykorzystywane do celów mieszanych, czyli zarówno biznesowych, jak i prywatnych. Dyrektor izby przypomniał jednak, że w tym wypadku – w przeciwieństwie do odpisów amortyzacyjnych – do kosztów można zaliczać tylko te wydatki eksploatacyjne (wraz z nieodliczonym VAT), które są związane z użytkowaniem auta w działalności gospodarczej, a nieprywatnie.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 sierpnia 2014 r., nr ITPB1/415-582/14/WM.