Projekt Polskiego Ładu wprowadza domniemanie, że w takiej sytuacji zagraniczna spółka będzie miała polską rezydencję podatkową.
Zdaniem ekspertów nie ma żadnego uzasadnienia dla takiego rozwiązania.