Spytał o to podatnik, który złożył z żoną wspólny PIT za 2020 r. Wyjaśnił, że w ubiegłym roku otworzyła ona indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, a następnie ze wspólnych oszczędności dokonała jednorazowej wpłaty. Problem polegał na tym, że żona nie miała za ten rok żadnego dochodu. Podatnik spytał się więc, czy mógł odliczyć jej wpłatę we wspólnym zeznaniu.
Nie zgodził się na to dyrektor KIS. Wyjaśnił, że osoby, które w danym roku podatkowym dokonywały wpłat na IKZE, mogą odliczyć ten wydatek od uzyskanego dochodu zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o PIT. Jeżeli wysokość uzyskanego dochodu jest niższa od wpłaty na IKZE, to podatnik może ją odjąć tylko do wysokości dochodu. Pozostała kwota nie może być odliczona nawet w następnych latach.