Podatnik nie odliczy wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, jeżeli nie miał dochodu, i to nawet gdy rozlicza się z PIT wspólnie z małżonkiem – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to podatnik, który złożył z żoną wspólny PIT za 2020 r. Wyjaśnił, że w ubiegłym roku otworzyła ona indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, a następnie ze wspólnych oszczędności dokonała jednorazowej wpłaty. Problem polegał na tym, że żona nie miała za ten rok żadnego dochodu. Podatnik spytał się więc, czy mógł odliczyć jej wpłatę we wspólnym zeznaniu.
Nie zgodził się na to dyrektor KIS. Wyjaśnił, że osoby, które w danym roku podatkowym dokonywały wpłat na IKZE, mogą odliczyć ten wydatek od uzyskanego dochodu zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o PIT. Jeżeli wysokość uzyskanego dochodu jest niższa od wpłaty na IKZE, to podatnik może ją odjąć tylko do wysokości dochodu. Pozostała kwota nie może być odliczona nawet w następnych latach.
Zasady tej nie zmienia wspólne rozliczenie małżonków, na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o PIT – dodał organ.
Wyjaśnił, że każdy z małżonków – mimo wspólnego zeznania – może odliczyć poniesione przez siebie wydatki (określone w tym przepisie) tylko i wyłącznie od swojego dochodu. – Odliczeń nie można zatem dokonywać od dochodu małżonka – podkreślił dyrektor KIS. Dodał, że nie ma znaczenia, iż wpłacone środki pochodzą z majątku wspólnego małżonków.
Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lipca 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.349.2021.1.KC