Taki będzie skutek regulacji wprowadzonych od 1 lipca br. przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694). Nowelizacja ta zawierała wiele zmian w akcyzie, m.in. w zakresie podatku pobieranego od samochodów osobowych, w tym szeroko omawiane na łamach DGP regulacje dotyczące opodatkowania przeróbek konstrukcyjnych.

Nie tylko przeróbki