To mogłoby oznaczać, że podatnicy niechętnie zwalniają promotorów (np. doradców podatkowych) z tajemnicy zawodowej i przez to sami muszą składać MDR-1.
Udostępnione przez MF statystyki nie pokazują, ile podatnicy zgłosili optymalizacji podatkowych (przykładów agresywnego planowania podatkowego), a ile ulg i innych preferencji, które wynikają z przepisów podatkowych, a są również uważane za schematy podatkowe. Takie dane są bowiem zasadniczo objęte tajemnicą skarbową. Przypomniał o tym Artur Gostomski, dyrektor departamentu kluczowych podmiotów w Ministerstwie Finansów, we wczorajszym wywiadzie dla DGP („Chcemy się skupić na merytorycznej analizie schematów podatkowych”, DGP nr 108/2021).