To mogłoby oznaczać, że podatnicy niechętnie zwalniają promotorów (np. doradców podatkowych) z tajemnicy zawodowej i przez to sami muszą składać MDR-1.
Udostępnione przez MF statystyki nie pokazują, ile podatnicy zgłosili optymalizacji podatkowych (przykładów agresywnego planowania podatkowego), a ile ulg i innych preferencji, które wynikają z przepisów podatkowych, a są również uważane za schematy podatkowe. Takie dane są bowiem zasadniczo objęte tajemnicą skarbową. Przypomniał o tym Artur Gostomski, dyrektor departamentu kluczowych podmiotów w Ministerstwie Finansów, we wczorajszym wywiadzie dla DGP („Chcemy się skupić na merytorycznej analizie schematów podatkowych”, DGP nr 108/2021).
Niemniej – jak dodał – resort finansów nieustannie analizuje informacje o schematach.
– Sprawdzamy je pod względem analizy systemowej, czyli czy nie są wykorzystywane jakieś luki podatkowe. Sprawdzamy również, czy w schematach nie pojawia się agresywne planowanie podatkowe. Wyciągamy ze zgłoszeń pewne dane i wnioski, i formułujemy rekomendacje co do ewentualnych zmian przepisów – mówił w wywiadzie dyrektor Gostomski.
Zapowiedział również, że pod koniec roku MF powinno opublikować raport, w którym ujawni, jak wykorzystuje wiedzę pozyskaną z informacji o schematach podatkowych.
Z danych statystycznych wynika, że promotorzy, korzystający i wspomagający nadal składają informacje o schematach, mimo że od 31 marca 2020 r. obowiązek ten jest zawieszony (pisaliśmy o tym również we wczorajszym wydaniu DGP).
Najwięcej informacji zostało przekazanych na formularzu MDR-1. To podstawowy formularz do zgłaszania udostępnienia lub wdrożenia schematu podatkowego. Informację na tym formularzu składa do szefa KAS zasadniczo promotor (np. doradca podatkowy), o ile został on przez podatnika zwolniony z tajemnicy zawodowej (np. tajemnicy doradcy podatkowego). Jeśli nie został zwolniony z tajemnicy, obowiązek zgłoszenia MDR przechodzi na korzystającego (np. podatnika).
W sumie od początku wprowadzenia obowiązku raportowania schematów, tj. od 1 stycznia 2019 r. do 15 maja br., szef KAS otrzymał takich formularzy ponad 11,5 tys. (pierwotnych i uzupełnień). Co istotne, najwięcej MDR-1 złożyli korzystający, czyli sami podatnicy.
Z danych wynika również, że ta tendencja się utrwala. Korzystający z roku na rok składają coraz więcej zgłoszeń MDR-1 w stosunku do informacji przesyłanych przez promotorów i wspomagających.
Niezależnie od tego korzystający (podatnicy) złożyli również prawie 9,5 tys. MDR-3. To formularz, w którym korzystający informuje szefa KAS o uzyskiwaniu korzyści podatkowych w związku z wdrożonym już schematem podatkowym lub o dokonaniu jakiejkolwiek czynności będącej elementem schematu podatkowego (nawet jeśli podatnik nie osiąga korzyści podatkowej).
Dane zebrane za trzy lata pokazują, że więcej zgłoszeń dotyczy schematów krajowych (6995) niż transgranicznych (4520). Wyjątkiem był zeszły rok – więcej MDR-1 dotyczyło wtedy transakcji transgranicznych (1234) niż krajowych (1016).
Przypomnijmy, że obowiązek zgłaszania obu rodzajów schematów w 2020 r. był zawieszony. W przypadku schematów transgranicznych został on zniesiony od 1 stycznia 2021 r. W odniesieniu do schematów krajowych zawieszenie nadal obowiązuje, choć nie oznacza to, że podatnicy nie mogą przesyłać informacji szefowi KAS.
Wyjaśnijmy również, że jeśli rząd odwoła epidemię, to terminy na raportowanie schematów zostaną odwieszone po 30 dniach (od odwołania stanu epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19).
Ale – jak podkreśla dr Michał Wilk, partner w Gardens Tax & Legal – jeśli termin rozpoczął bieg jeszcze przed zawieszeniem, to na zgłoszenie MDR może zostać kilka – kilkanaście dni (licząc od upływu 30 dni od odwołania epidemii).
Informacje o schematach podatkowych przekazanych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do maja 2021 r.