Na początku kwietnia MF informowało o składaniu czynnego żalu w kontekście wysyłania przez podatników z opóźnieniem JPK_V7K („Czynny żal również przy spóźnionym JPK”, DGP nr 65/2021).
W najnowszym komunikacie resort przypomina, że czynny żal mogą złożyć również podatnicy, którzy pomimo obowiązku nie przekażą:
  • informacji o schematach podatkowych (MDR),
  • informacji o cenach transferowych (TPR-C) i (TPR-P),
  • powiadomień w zakresie obowiązku przekazywania informacji o grupie podmiotów (CBC-P),
  • informacji o grupie podmiotów (CBC-R),
  • informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych (FAT-1),
  • informacji o rachunkach raportowanych (CRS) oraz sprawozdań finansowych.
Skruchę składa się naczelnikowi urzędu skarbowego obsługującego podatnika, na piśmie w wersji papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu. Można go złożyć elektronicznie m.in. przez e-Urząd Skarbowy. Resort przypomina, że do skorzystania z usługi nie trzeba mieć podpisu elektronicznego, wystarczy zalogować się przez Login.gov.pl (tj. profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną).
Resort podkreślił, że aby czynny żal był skuteczny, trzeba dochować wszystkich pozostałych warunków określonych w kodeksie karnym skarbowym, czyli podać istotne okoliczności popełnienia czynu zabronionego oraz przekazać właściwe informacji lub sprawozdania.