Ulgi m.in. na innowacyjnych pracowników, wejście na giełdę, venture capital i prototyp, rozszerzony estoński CIT - Ministerstwo Finansów w ramach Polskiego Ładu szykuje pakiet preferencji dla przedsiębiorców.

Polski Ład, według szacunków resortu finansów, przyniesie zmiany korzystne dla 68 proc. podatników. W materiałach promocyjnych szczególnie eksponowany jest przykład emerytów, bo ponad 90 proc. z nich ma odczuć poprawę kondycji swoich finansów. Według słów wiceministra finansów Jana Sarnowskiego, zyska również biznes, gdyż dzięki kwocie wolnej zmniejszą się koszty zatrudnienia pracowników, a więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków da „ważny dla firm impuls popytowy”. Twarde wyliczenia prezentują się mniej korzystnie.

MF przyznaje, że na reformie skorzysta tylko 40 proc. osób prowadzących działalność gospodarczą. Głównym powodem jest nowy sposób obliczania składki zdrowotnej, dla wielu oznaczający wyższe obciążenia. Zapowiadana ulga podatkowa dla kasy średniej, niwelująca negatywne skutki zmian dla podatników o miesięcznych dochodach na poziomie 6-10 tys. zł, prawdopodobnie obejmie etatowców, a nie osoby z własną działalnością.

Z drugiej strony Ministerstwo Finansów szykuje w ramach Polskiego Ładu kolejne reformy podatkowe, adresowane tym razem do biznesu. Resort zamierza przedstawić ich szczegóły podczas czterech spotkań konsultacyjnych. Pierwsze było planowane na 20 maja, zostało jednak przełożone bez wskazania nowego terminu. Z prezentacji zapowiadającej spotkania oraz samego Polskiego Ładu dowiadujemy się, że w planach jest wprowadzenie nowych ulg podatkowych, a także modyfikacja kilku już istniejących preferencji. Chodzi o ulgi dla małych i średnich przedsiębiorców, przede wszystkim dla firm reprezentujących „branże przyszłości” zaliczane do przemysłu 4.0.

Ulga na IPO

Będzie to ulga podatkowa zmniejszająca koszty wejścia na giełdę. Szczegóły nie zostały dotąd podane.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Z Polskiego Ładu dowiadujemy się jedynie, że będzie to konstrukcja podobna do istniejącej we Włoszech – tam koszty zatrudnianych naukowców można odliczać od podatku. Według wcześniejszych założeń opisanych w „Zielonej księdze innowacji”, preferencja pomniejszy podatek PIT od wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych wyłącznie w prace B+R. Nie będzie jednak dostępna dla wszystkich – w przepisach znajdą się wymogi m.in. co do wykształcenia tych pracowników oraz wysokości ich wynagrodzenia.

Ulga na prototyp

W prezentacji Polskiego Ładu czytamy, że ma to być rozwiązanie bazujące na koncepcji funkcjonującej we Francji. Więcej szczegółów zostało zaprezentowanych wcześniej w „Zielonej księdze innowacji”. Preferencja miałaby dotyczyć produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek, jeżeli powstał w wyniku prowadzonych przez podatnika prac badawczo-rozwojowych. Ulga pozwoli na dodatkowe odliczenie określonych kosztów od podstawy obliczenia podatku.

Fundacje rodzinne

To nowa instytucja, która ułatwi wielopokoleniową sukcesję biznesu. Szczegóły rozwiązania były już konsultowane w marcu i kwietniu br., ale kluczowa kwestia – czyli opodatkowane – nie została jeszcze przesądzona. Więcej na ten temat: Resort finansów otwarty na zmiany w projekcie o fundacji rodzinnej.

Symultaniczne ulgi B+R i IP-Box

Obie ulgi istnieją już w polskim prawie podatkowym. Ulga B+R pozwala na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na działalność badawczo-rozwojową. Ulga IP-Box zmniejsza stawkę podatku PIT lub CIT od dochodów z komercjalizacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP) do 5%. Po raz pierwszy z ulgi IP-Box można było skorzystać w 2020 r., na co zdecydowało się 1918 podatników, głównie programistów. Zmiany mają polegać na umożliwieniu jednoczesnego wykorzystania obu preferencji.

Ulga na robotyzację

Jest określana także jako ulga na automatyzację i robotyzację produkcji. W Polskim Ładzie nie podano jej szczegółów, ale według zapowiedzi z września ub.r. preferencja pozwolić odliczyć dodatkowo od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów kwalifikowanych związanych z inwestycjami na automatyzację. Nie chodzi o każdą automatyzację w firmie (np. zamontowanie kas samoobsługowych), ale o zautomatyzowanie stanowisk pracy za pomocą robotów. Definicja robota znajdzie się w ustawie.

Ulga na ekspansję

Nie znamy jeszcze szczegółów. W Polskim Ładzie czytamy: „Chociaż bezpośrednie wsparcie ekspansji nie jest możliwe, system podatkowy może uwzględniać wiele kosztów pośrednich tak, by firmy mogły się rozwijać na innych rynkach”.

Bardziej dostępny estoński CIT

Estoński CIT, płacony dopiero w momencie wypłaty zysku wspólnikom, miał być rewolucją w systemie podatkowym, ale w praktyce okazał się mieć niewielkie znaczenie. Do 1 lutego br., gdy pierwsi chętni powinni poinformować skarbówkę o wyborze tej metody opodatkowania, zdecydowało się na nią raptem 337 spółek. Głównym powodem niewielkiego zainteresowania są skomplikowane i wymogi, które trzeba spełnić, by z estońskiego CIT-u skorzystać. MF zapowiedziało wtedy, że rozważa rozszerzenie kręgu potencjalnych beneficjentów o spółki komandytowe i ułatwienie dostęp do tej formy opodatkowania kolejnym spółkom z o.o. i akcyjnym.

Ulga na venture capital

Szczegóły nie zostały dotąd podane, z zapowiedzi MF wynika, że celem jest stworzenie „korzystnych warunków do połączenia sił między biznesami, które poszukują kapitału a tymi, którzy będą chcieli go lokować w rokujące przedsiębiorstwa”. W Polskim Ładzie czytamy: „Dla zwiększenia zaangażowania venture capital na polskim rynku wyeliminujemy istniejące bariery podatkowe, a także wdrożymy rozwiązania, które w tym zakresie funkcjonują np. we Francji i Wielkiej Brytanii”.

Podatkowe wsparcie konsolidacji

Rozwiązanie ma polegać na uldze w podatku CIT, która ułatwi firmom szybkie przeprowadzenie procesów konsolidacyjnych.

Ryczałt od przychodów zagranicznych

To propozycja dla nierezydentów, którzy zdecydują się przenieść swoją rezydencję podatkową do Polski. Ich dochody zagraniczne będą opodatkowane stałym ryczałtem.

Ulgi na powrót

Polski Ład ma zachęcać Polaków mieszkających za granicą do powrotu do kraju. Jedną z propozycji jest dodatkowa kwota wolna w wysokości 50 tys. zł, jaką będą mogli wykazać w PIT w 2022 i 2023 r. Niezależnie od tego powstanie specjalny program dla Polaków, którzy mają majątek lub ukryte dochody za granicą. Będą mogli wrócić z majątkiem i dochodami bez obaw o wszczęcie postępowań w sprawie unikania opodatkowania.