Stawki maksymalne podatku od gruntów i budynków mieszkalnych będą minimalnie wyższe w przyszłym roku – ogłosił minister finansów. Nieco więcej zapłacimy za garaże i budynki firmowe

Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych w przyszłym roku wzrosną zaledwie o 0,4 proc. w stosunku do stawek tegorocznych. O tyle bowiem wzrosły ceny towarów i usług w I półroczu tego roku, a jest to wskaźnik o który waloryzowane są stawki maksymalne m.in. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłat: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od psa. Minister finansów przeliczył więc stawki maksymalne i podpisał już obwieszczenie w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (czeka już tylko na publikację w Monitorze Polski).

Jak wynika z obwieszczenia nominalnie stawki maksymalne np. za grunty (mieszkalne i firmowe) oraz domy i mieszkanie wzrosną o 1 grosz. Tyle samo wzrosną stawki opłaty miejscowej i uzdrowiskowej.