Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych w przyszłym roku wzrosną zaledwie o 0,4 proc. w stosunku do stawek tegorocznych. O tyle bowiem wzrosły ceny towarów i usług w I półroczu tego roku, a jest to wskaźnik o który waloryzowane są stawki maksymalne m.in. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłat: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od psa. Minister finansów przeliczył więc stawki maksymalne i podpisał już obwieszczenie w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (czeka już tylko na publikację w Monitorze Polski).

Jak wynika z obwieszczenia nominalnie stawki maksymalne np. za grunty (mieszkalne i firmowe) oraz domy i mieszkanie wzrosną o 1 grosz. Tyle samo wzrosną stawki opłaty miejscowej i uzdrowiskowej.

Za garaże wolnostojące i te, na które właściciel ma odrębny akt własności od mieszkania, trzeba będzie zapłacić 4 grosze więcej za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Nieco większe podwyżki czekają natomiast przedsiębiorców. Stawka za 1 mkw. od budynków firmowych wzrośnie bowiem o 10 groszy.

Zwróćmy jednak uwagę, że stawki z obwieszczenia to jedynie górny poziom, który jest jedynie wyznacznikiem dla rad gmin i miast. To one w praktyce decydują, jaki będą stawki obowiązywały w przyszłym roku na ich terenie. Zdaniem dr. Rafała Dowgiera z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku, tak niski wskaźnik wzrostu inflacji (0,4 proc.) nie będzie jednak zachęcał gmin do podnoszenia stawek maksymalnych, tym bardziej, że w wielu z nich już są one na maksymalnym poziomie.

Poza tym rady gmin i miast mogą pozostawić stawki na tegorocznym poziomie z powodu wyborów samorządowych, które odbędą się na jesieni.