Rząd zadecyduje w przyszłym tygodniu, czy dostawa notebooków, tabletów i konsoli do gier będzie objęta solidarną odpowiedzialnością obu kontrahentów za odprowadzenie VAT, czy odwrotnym obciążeniem.
Oba rozwiązania mają przeciwdziałać wyłudzeniom VAT i dotyczą firm, a nie detalicznych odbiorców (patrz ramka). Wprowadzenie tego pierwszego zaproponowało Ministerstwo Finansów w założeniach do nowelizacji ustawy o VAT. Natomiast drugie zarekomendowało Ministerstwo Gospodarki w uwagach konsultacyjnych.
Roman Namysłowski, doradca podatkowy, partner w Crido Taxand, wskazuje, że najbardziej skutecznym sposobem walki z oszustwami jest odwrotne obciążenie. Nie bez przyczyny zresztą rekomenduje go Unia Europejska. Problem polega tylko na tym, że może być ono niekorzystne dla budżetu. Przy odwrotnym obciążeniu podatek rozlicza kupujący, co oznacza, że moment faktycznej zapłaty VAT przesuwa się na ostatni etap obrotu, tj. sprzedaży towarów na rzecz konsumentów – tłumaczy ekspert. W konsekwencji urząd skarbowy dostaje VAT później, niż gdyby podatek został rozliczony tradycyjnie, na każdym etapie obrotu.
Ponadto przy odwrotnym obciążeniu trudniej jest kontrolować rozliczające się podmioty. – Liczba pośredników jest znacznie mniejsza niż podmiotów, które sprzedają towar ostatecznemu odbiorcy – wyjaśnia Roman Namysłowski. Jeżeli więc obowiązek rozliczenia podatku spoczywa na tej ostatniej grupie, to fiskus ma więcej pracy i łatwiej mu przeoczyć nieprawidłowości.
Wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności na zakup notebooków, tabletów i konsoli do gier, choć mniej skuteczne, też może jednak przynieść korzyści.
Doświadczenie wskazuje, że jeśli towar został objęty tym mechanizmem (np. wyroby stalowe), to zmniejszyła się liczba ofert z mocno zaniżoną ceną.
Limity kwotowe
Odwrotne obciążenie – zgodnie z założeniami – ma być stosowane do dostaw na rzecz czynnych podatników VAT, jeżeli ich wartość w jednym dniu przekracza kwotę 20 tys. zł
lub 10 tys. zł (bez VAT). Obecnie nie ma limitu kwotowego i dotyczy też podatników zwolnionych.
Solidarna odpowiedzialność może być zastosowana, gdy wartość towarów nabywanych od dostawcy przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 tys. zł (bez VAT), a cena jest zaniżona.
Etap legislacyjny
Projekt założeń do nowelizacji ustawy o VAT – przekazany na posiedzenie Rady Ministrów