Od poniedziałku nie ruszy Portal Podatkowy, a od stycznia przyszłego roku urząd skarbowy nie wypełni nam jeszcze rocznych zeznań PIT-37.
Możliwość załatwiania pierwszych spraw za pośrednictwem Portalu Podatkowego pojawi się dopiero od połowy marca 2015 r. – poinformowało DGP Ministerstwo Finansów.
Zmieniły się też plany dotyczące składania deklaracji PIT-37 za pośrednictwem Portalu Podatkowego oraz wstępnego wypełniania przez fiskusa zeznań rocznych (danymi pochodzącymi z informacji od płatników). Będzie to możliwe dopiero od połowy marca, a nie – jak pierwotnie planowano – od 1 stycznia 2015 r.
Celem nowego portalu ma być to, by za jego pośrednictwem podatnik mógł porozumiewać z fiskusem we wszystkich sprawach podatkowych i mieć wgląd do składanych przez siebie deklaracji i podań oraz do pism organów. Podstawę do jego uruchomienia dała nowelizacja ordynacji podatkowej, która weszła w życie 11 maja 2014 r.
Resort planował, że na początku uruchomiona zostanie obsługa internetowa podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej.
Plan ten jest nadal aktualny, z tym, że jego realizacja przesunie się na połowę marca przyszłego roku.
18 sierpnia zostanie natomiast uruchomiona część ogólnodostępna Portalu Podatkowego. Jak poinformowało MF, wśród danych dostępnych bez logowania podatnicy znajdą m.in. informacje podatkowe, a w nich prezentacje o podstawowych zasadach systemu podatkowego, o zmianach w przepisach i ich wykładni, o prawach i obowiązkach podatników, o ulgach i zwolnieniach. Tu też będzie można znaleźć linki do portalu MF oraz strony umożliwiającej sprawdzenie ważności numerów VAT kontrahentów unijnych.
– W tej części portalu będą też umieszczone wszelkiego rodzaju formularze, zarówno te interaktywne do składania drogą elektroniczną, jak i tradycyjne do wydruku, a także instrukcje ich wypełniania – wyjaśnia wydział obsługi medialnej MF.