Konferencja, która ma na celu zwiększenie zainteresowania wyrobami podatnika, może mieć w przyszłości wpływ na uzyskiwane przez niego przychody – uznał WSA we Wrocławiu.
Chodziło o producenta, którego głównym nabywcą jest powiązana z nim spółka matka. Podatnik nie wyklucza jednak sprzedawania swoich wyrobów bezpośrednio także innym odbiorcom.
Reklama

Reklama
W związku z tym spytał izbę skarbową, czy może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na konferencje i sympozja branżowe, których celem ma być szerzenie wiedzy o jego produktach i ich zastosowaniach. Argumentował, że tego typu spotkania z potencjalnymi klientami mają też wiele innych zalet, pozwalają np. na wymianę doświadczeń, co może przyczynić się do ulepszania produktów.
Jego pytanie dotyczyło wydatków ponoszonych bezpośrednio na organizację konferencji (w tym bankietu) oraz na catering, materiały informacyjne, publikacje relacji z konferencji, usługi tłumaczenia itp. Podatnik podkreślał, że wydatki te mają charakter reklamowy i nie są reprezentacją w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu odmówił zaliczenia ich do kosztów podatkowych. Wskazał, że byłoby to możliwe tylko wtedy, gdyby nie było żadnych wątpliwości, że wydatek jest celowy i racjonalnie uzasadniony i że ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu.
Dyrektor izby podniósł, że podatnik sprzedaje swoje wyroby głównie spółce matce. Organizowanie konferencji nie ma zatem związku przyczynowo-skutkowego z osiąganymi przez niego przychodami. Nie są to wydatki celowe ani racjonalnie uzasadnione – uznał organ.
Rację przyznał podatnikowi WSA we Wrocławiu. Wskazał, że liczy się racjonalny zamiar podatnika. Jeżeli na tle całokształtu okoliczności faktycznych można uznać, że zamiarem było zwiększenie bądź zabezpieczenie źródeł przychodu, to dany wydatek można zaliczyć do kosztów. Zdaniem sądu nie ma znaczenia to, czy przychód faktycznie wystąpił, ani jego rozmiar.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA we Wrocławiu z 14 lipca 2014 r., sygn. akt I SA/Wr 1481/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia