Wynika z nich, że do publicznej wiadomości będą podawane informacje o dłużnikach, którzy mają obowiązek zapłaty podatków, ceł i należności wynikających z kodeksu karnego skarbowego. Resort proponuje utworzenie publicznego rejestru, który będzie niezależny od rejestrów dłużników prowadzonych przez biura informacji gospodarczej. Do tych ostatnich trafiają już dziś należności cywilnoprawne, czyli np. niezapłacone długi osób fizycznych wobec firm.
Nowy rejestr ma z kolei dotyczyć należności publicznoprawnych, a więc długów wobec instytucji publicznych. Na początku trafią do niego jedynie należności wobec fiskusa i organów celnych wynikające z decyzji ostatecznych (od których nie przysługuje już odwołanie). Złożenie skargi do sądu na decyzję ustalającą lub określającą np. zaległość podatkową nie będzie wstrzymywało wpisu do rejestru.