Jeśli rodzice wspólnie z potomkiem zaciągnęli kredyt na zakup mieszkania, a następnie w całości go spłacą, dziecko nie musi składać SD-Z2 – wynika z wyjaśnień stołecznej izby skarbowej.
Złożenie formularza SD-Z2 jest wymagane, aby móc skorzystać ze zwolnienia z podatku przewidzianego dla darowizn od najbliższych. W sprawie, której dotyczy interpretacja, nie doszło jednak do darowizny, tylko zwolnienia z długu.
Chodziło o podatnika, który zaciągnął kredyt hipoteczny na zakup mieszkania. Ponieważ nie miał zdolności kredytowej, więc współkredytobiorcami zostali jego rodzice. Mimo że mieszkanie należało do syna, od samego początku to oni spłacali zaciągnięty kredyt (kapitał i odsetki).
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że w takiej sytuacji solidarna spłata kredytu przez rodziców nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od spadków i darowizn. Syn nie musi więc składać SD-Z2.
W uzasadnieniu dyrektor izby odwołał się do zasady solidarności dłużników zapisanej w art. 366 par. 1 i 2 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Przy czym spłata przez któregokolwiek z nich zwalnia z długu pozostałych. Zanim jednak to się stanie, wszyscy odpowiadają solidarnie za całość długu.
Dyrektor podkreślił, że z istoty solidarnej odpowiedzialności dłużników wynika, że aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela każdy z nich odpowiada za całość długu, a nie tylko za część, jaką można by mu przypisać. Dlatego gdy jeden z dłużników spłaca całość zadłużenia, bez chęci obdarowania pozostałych, tylko z myślą o zwolnieniu się z długu, nie dochodzi do obdarowania kogokolwiek. Dłużnik solidarny spłaca bowiem własny dług, a nie cudzy – podkreślił dyrektor IS.
Podobne stanowisko wynika z wcześniejszej interpretacji warszawskiej izby z 24 lipca 2013 r. (nr IPPB2/436-302/13-4/AF) oraz z interpretacji IS w Poznaniu z 29 grudnia 2011 r. (nr ILPB2/436-204/11-2/MK) i IS w Bydgoszczy z 14 lutego 2013 r. (nr ITPB2/436-210/ 12/TJ).
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 czerwca 2014 r., nr IPPB2/436-313/14-2/MZ.