Nikt nie kupuje biletu do klubu fitness dla samego wstępu, a tylko po to, by korzystać z usług związanych z rekreacją – stwierdził NSA.

Z tego względu sąd orzekł, że karnety typu open do obiektu rekreacyjnego są objęte preferencyjną stawką VAT.
Chodziło o klub fitness, w którym klienci, po wykupieniu karnetu, sami decydowali, czy chcą korzystać z siłowni, zajęć sportowych, groty solnej czy sauny.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie był zdania, że karnety te powinny być opodatkowane stawką 23 proc. Tłumaczył, że załącznik nr 3 do ustawy o VAT, zawierający wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 8 proc., wymienia pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. W związku z tym – twierdził dyrektor – preferencją jest objęty tylko wstęp do obiektu rekreacyjnego, a nie korzystanie z oferowanych w nim usług.
Spółka się z tym nie zgadzała. Uważała, że nie można sztucznie rozdzielać wstępu do obiektu i korzystania z siłowni, sauny czy groty solnej, bo jest to jedna usługa o charakterze kompleksowym. I jako całość powinna być objęta preferencyjną stawką VAT.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił zdanie dyrektora izby. Orzekł, że wstępu nie można utożsamiać z karnetem, bo wstęp nie umożliwia aktywnego uprawiania sportu, a karnety oferowane przez klub – tak.
Wyrok ten uchylił NSA. Sędzia Sylwester Marciniak przypomniał, że opodatkowanie kart wstępu dom klubów fitness było przez pewien czas kwestią sporną także w orzecznictwie sądów. Dzisiaj jednak ukształtowała się już ustalona linia orzecznicza, korzystna dla podatników – stwierdził sędzia i przywołał inne wyroki NSA (sygn. akt I FSK 311/13, I FSK 349/13).
Zgodnie z ta linią – tłumaczył sędzia Marciniak – wstęp do klubu fitness obejmuje także aktywne korzystanie ze świadczonych usług i w związku całość jest opodatkowana preferencyjną stawką 8 proc.
Z wyroków NSA wynika, że tylko usługi klubu niezwiązane z jego typową ofertą (np. usługi restauracyjne, zakup napojów czy odżywek, treningi z instruktorem indywidualnym) nie mogą korzystać z preferencji.
Długotrwały spór fiskusa i klubów fitness dotyczący wysokości VAT od usług rekreacji najprawdopodobniej zakończy się wydaniem przez ministra finansów interpretacji ogólnej. Wiesława Dróżdż, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów, przyznała w odpowiedzi na pytanie DGP, że resort to rozważa.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 6 sierpnia 2014 r., sygn. akt I FSK 1365/13