Przed upływem terminu na złożenie rocznego zeznania podatnik zawsze może się rozmyślić i odwołać oświadczenie o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem – orzekł NSA.
Sąd dodał, że nie istnieje przepis, który by to uniemożliwiał. Uprawnienie to przysługuje każdemu z małżonków, bez podania przyczyny i dowolną liczbę razy, pod warunkiem, że nastąpi przed upływem terminu na złożenie rocznego zeznania.
Chodziło o małżonków, którzy w rocznym zeznaniu podatkowym zaznaczyli, że rozliczą się wspólnie z podatku. Potem jednak żona zmieniła zdanie i przed upływem 30 kwietnia zrezygnowała ze wspólnego rozliczenia. Z tego powodu okazało się, że jej mąż, zamiast nadpłaty, ma niedopłatę w wysokości 30 tys. zł.
Mąż nie chciał się z tym pogodzić. Uważał, że żona nie mogła cofnąć raz złożonego oświadczenia, bo prawo podatkowe tego nie przewiduje. Tym bardziej że sama nie była podatnikiem – nie miała żadnych dochodów i mogła rozliczyć się tylko wspólnie z nim.
Ani naczelnik urzędu, ani dyrektor izby nie przyznali mu racji. Stwierdzili, że do 30 kwietnia można skutecznie zmienić oświadczenie o wyborze wspólnego opodatkowania.
Także WSA w Bydgoszczy orzekł, że do upływu tego terminu podatnik może swobodnie składać wniosek o wspólne rozliczenie i rezygnować z niego bez podania przyczyny. Dopiero po tej dacie zmiana jest już niemożliwa.
Tego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Antoni Hanusz wyjaśnił, że zeznanie podatkowe składa się z dwóch elementów. Pierwszym jest oświadczenie wiedzy, w przypadku którego dokonywanie zmian nie jest ograniczone żadnym terminem. Zawsze bowiem jest możliwa korekta deklaracji – wyjaśnił sędzia.
Drugim elementem, jest oświadczenie woli – tu zmiany są możliwe do 30 kwietnia i nie ma żadnych przeszkód, by do tego terminu uchylić oświadczenie – orzekł NSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 1 sierpnia 2014 r. sygn. akt II FSK 1924/12. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia