Jego skutki mogą natomiast podkopać finanse gmin.
Wyrok TK zapadł 24 lutego br. (sygn. akt SK 39/19), ale właśnie teraz ukazało się jego pisemne uzasadnienie.