Trzeba pamiętać, że termin 15 marca dotyczy tylko tych osób fizycznych, które dostały decyzję od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeśli jej nie otrzymały przed tą datą, to muszą czekać na decyzję, a następnie zapłacić podatek w terminie 14 dni od jej doręczenia.
W innej sytuacji są spółki, które same deklarują i wpłacają podatek do urzędu gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości. Nie czekają więc na decyzję, a wpłacają daninę na podstawie deklaracji, którą powinny złożyć do 31 stycznia br. (nie dotyczy to tych firm, które np. nabyły nieruchomości po tej dacie).