Z reguły w takich przypadkach organy podatkowe odmawiają prawa do odliczenia wydatku. Wyrok krakowskiego sądu pokazuje, że to niedopuszczalne, bo może prowadzić do podwójnego opodatkowania.
Zapadł 15 grudnia 2020 r. (sygn. akt I SA/Kr 721/20), ale dopiero niedawno zostało opublikowane jego pisemne uzasadnienie. Jest nieprawomocny, podatnicy i eksperci czekają, jak spór o koszty rozstrzygnie Naczelny Sąd Administracyjny.