W artykule „Małoletni w potrzasku ulgi mieszkaniowej” (DGP nr 56/2021) redaktor Patrycja Dudek poruszyła bardzo ważny temat opodatkowania podatkiem dochodowym sprzedaży mieszkań nabytych w spadku. Przedstawiła stanowiska organów podatkowych i sądów w sprawach dotyczących małoletnich obywateli. Stanowisko to koncentruje się jedynie na przepisach o uldze mieszkaniowej, które – jeśli mają jakiekolwiek znaczenie dla sprawy – to jedynie marginalne. Całkowicie pomijana jest istota zagadnienia, czyli skutki ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Znamienne jest również to, że przedstawiona w artykule dotychczasowa praktyka działania administracji skarbowej została zakwestionowana przez Sąd Rejonowy w Lublinie. Ponad dwa lata temu przedstawił on Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie (sygn. P 1/19) o zgodność z konstytucją stosowanej wykładni przepisów nakładających podatek dochodowy od sprzedaży mieszkań nabytych tytułem darmym (w darowiźnie). Przedstawiając stanowisko Sejmu, marszałek tej instytucji zawnioskował do TK o stwierdzenie niekonstytucyjności takiej wykładni.