Obecny przepis nakazujący płacić 75-procentowy PIT od nieujawnionych przychodów przestanie obowiązywać za półtora roku
Wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczy przepisu w brzmieniu obowiązującym od 2007 r. do chwili obecnej. Straci on moc dopiero po 18 miesiącach od opublikowania wyroku TK w Dzienniku Ustaw.
Sędziowie orzekali w pełnym 14-osobowym składzie. Jednak zdanie odrębne do wyroku zgłosili sędziowie: Maria Gintowt-Jankowicz, Mirosław Granat, Marek Kotlinowski i Teresa Pyziak-Szafnicka.