Samorząd musi za każdym razem wykazać związek z czynnościami opodatkowanymi, by móc odzyskać podatek naliczony od wydatków na utrzymanie sali gimnastycznej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Sprawa dotyczyła gminy, która zapłaciła za remont i wyposażenie hali sportowej przy szkole podstawowej. Początkowo korzystali z niej tylko uczniowie. Samorządowcy zamierzali jednak wprowadzić także możliwość odpłatnego udostępniania sali np. zainteresowanym osobom, firmom, klubom sportowym, grupom kolonijnym.

W związku z tym gmina chciała wiedzieć, czy i w jakim zakresie będzie mogła odliczać VAT od wydatków na utrzymanie hali - np. opłat za prąd, wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, sprzątanie czy drobne naprawy. We wniosku o interpretację indywidualną podkreślała, że nie ma możliwości obiektywnego przypisania tych kosztów bezpośrednio do czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych: sposób wykorzystywania hali będzie bowiem uzależniony od zapotrzebowania. W efekcie, w danym miesiącu hala może być udostępniana wyłącznie odpłatnie, wyłącznie nieodpłatnie, albo też w określonej części odpłatnie i nieodpłatnie. Dlatego zdaniem pełnomocnika gminy będzie miała ona prawo do pełnego odliczenia VAT wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki. Pełnomocnik gminy powołał się przy tym na interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 maja 2012 r. (nr ILPP2/443-153/12-5/MR) stwierdzającą, że w podobnej sytuacji wyliczenie części podatku podlegającemu odliczeniu jest niemożliwe.