Podatnik, który przed upływem pięciu lat sprzeda dom otrzymany w darowiźnie, zapłaci podatek od całego dochodu, a nie od samej tylko nadwyżki ponad wartość darowizny – potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Chodziło o podatnika, któremu w marcu 2007 r. ojciec podarował pół domu. Obdarowany wydzielił następnie swoją część nieruchomości. W związku z tym prezydent miasta zobowiązał go do zapłaty opłaty adiacenckiej. Dotyczy ona właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła m.in. na skutek ich podziału.
Podatnik uiścił opłatę, a następnie, w październiku 2007 r., sprzedał nieruchomość. Z uzyskanego dochodu rozliczył się z fiskusem. Jako przychód wykazał kwotę ze sprzedaży, a do kosztów zaliczył wartość darowizny i związane z nią opłaty oraz opłatę adiacencką.
Urząd skarbowy uznał w 2013 r., że podatnik zawyżył koszty sprzedaży i zobowiązał go do dopłaty PIT. Podatnik, chcąc uniknąć ewentualnych sankcji karnoskarbowych, złożył korektę zeznania rocznego i dopłacił podatek.
Postanowił jednak upewnić się co do tego, kto miał rację. We wniosku o interpretację powołał się na art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, z którego wynika, że nie dotyczy ona dochodów objętych podatkiem od spadków i darowizn. Na tej podstawie twierdził, że opodatkowana PIT powinna być tylko nadwyżka kwoty ze sprzedaży nad wartością darowizny i kosztami nabycia nieruchomości. W przeciwnym razie doszłoby do podwójnego opodatkowania – argumentował.
Nie zgodziła się z nim izba skarbowa. Zwróciła uwagę na to, że sprzedaż nieruchomości jest czynnością odrębną od jej nabycia i nie ma w związku z tym znaczenia art. 2 ust. 1 pkt 3, na który powoływał się podatnik. Dochód ze sprzedaży będzie więc podlegać tylko podatkowi dochodowemu.
Izba wyjaśniła, że w takiej sytuacji kosztem podatkowym może być tylko wydatek wymieniony w art. 22 ust. 6d ustawy o PIT. Mówi on tylko o udokumentowanych nakładach na nieruchomość zwiększających jej wartość oraz o zapłaconym podatku od spadków i darowizn. To oznacza, że ani wartość darowizny, ani wskazane przez podatnika wydatki z nią powiązane nie pomniejszą przychodu – podsumowała izba.
Potwierdził to także WSA w Gliwicach. Orzekł, że tylko opłata adiancencka mogła być w tej sytuacji uznana za koszt podatkowy. Nie będzie nim ani wartość darowanego domu, ani wydatki na zawarcie umowy notarialnej.
Sąd przypomniał, że tak samo orzekł 5 czerwca 2012 r. NSA (sygn. akt II FSK 1912/10).
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gliwicach z 24 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Gl 1397/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia