Biuro rachunkowe, które nie świadczy usług doradztwa podatkowego i nie przekracza rocznego limitu 20 tys. zł sprzedaży na rzecz osób fizycznych, może w dowolnym momencie zaprzestać ewidencjonowania usług w kasie fiskalnej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Z pytaniem w tej sprawie zwróciła się kobieta prowadząca biuro rachunkowe. We wniosku o interpretację poinformowała, że świadczy usługi klasyfikowane pod kodem PKD 69.20.Z (usługi rachunkowo-księgowe). Dodała, że nie ma uprawnień do świadczenia usług doradztwa podatkowego i nie zatrudnia osób, które byłyby do tego uprawnione.
Wskazała również, że do tej pory w żadnym roku podatkowym nie przekroczyła limitu 20 tys. zł sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Usługi dla tej grupy klientów świadczy bowiem okazjonalnie, głównie zajmuje się obsługą firm.
Skutek błędnej wykładni
Kobieta wyjaśniła, że zaczęła używać kasy fiskalnej w styczniu 2015 r. Wówczas bowiem Ministerstwo Finansów stało na stanowisku, iż typowe usługi księgowe są usługami doradczymi, które muszą być obowiązkowo ewidencjonowane w kasie rejestrującej. Potem resort wycofał się z tego stanowiska, co potwierdziła interpretacja ogólna z 9 kwietnia 2015 r. (PT3.8101.2.2015.AEW.16). Minister stwierdził w niej, że czynności księgowe mają jednak charakter techniczny.
Podatniczka uważała, że skoro przepisy się nie zmieniły i interpretacja ministra pozostaje aktualna, to jej samej wolno zrezygnować z rejestrowania obrotów w kasie. Tłumaczyła, że zaczęła używać kasy wyłącznie wskutek wadliwej wykładni przepisów przez MF.
Można się wycofać
Dyrektor KIS potwierdził, że podatniczka może w dowolnym momencie zrezygnować z kasy, skoro świadczone przez nią usługi nie stanowią doradztwa podatkowego, a ona sama w żadnym roku nie przekroczyła limitu 20 tys. zł sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
Przysługuje jej więc zwolnienie, o którym mowa w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (obecnie obowiązujące Dz.U. z 2018 r. poz. 2519 ze zm.).
Nie każdemu wolno
Sprawa ma się inaczej, gdy idzie o zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych, o którym mowa w par. 3 ust. 1 pkt 3 wspomnianego rozporządzenia.
Zwolnienie to dotyczy podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia. Można z niego korzystać, jeżeli obroty zwolnione z obowiązku ewidencjonowania (czyli te wymienione w części I załącznika) stanowiły w poprzednim roku więcej niż 80 proc. całkowitego obrotu realizowanego na rzecz konsumentów i rolników ryczałtowych.
Jest jednak jeszcze jedno zastrzeżenie, zawarte w par. 8 ust. 4 rozporządzenia. Przepis ten mówi, że zwolnienia, o którym mowa w par. 3 ust. 1 pkt 3, nie stosuje się w przypadku podatników, którzy przed 1 stycznia 2019 r. przestali spełniać warunki do zwolnień, o których mowa w par. 3 i 4 rozporządzenia.
Z tego powodu nie może obecnie zaprzestać używania kas spółka komunalna, która od 6 lat spełniała warunek proporcji obrotów wymaganych do korzystania ze zwolnienia (ponad 80 proc. obrotów), ale nie spełniła go raz – w 1998 r. (wówczas limit wynosił 70 proc.). Stwierdził tak dyrektor KIS w interpretacji z 11 stycznia 2021 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012. 555.2020.3.JG), o czym pisaliśmy w artykule „Kto raz wpadł w kasę fiskalną, już się od niej nie uwolni” (DGP nr 15/2021).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 22 lutego 2021 r., sygn. 0112-KDIL3. 4012.705.2020.1.LS