Sprawa dotyczyła spółki deweloperskiej będącej właścicielem sąsiadujących ze sobą działek. Znajdował się na nich budynek wpisany do rejestru zabytków, a także inne budynki: mieszkalny i gospodarcze, które w 2019 r. spółka rozebrała. Planowała bowiem na tym terenie budowę kolejnych budynków mieszkalnych.
Spór z fiskusem dotyczył budynku wpisanego do rejestru zabytków. Spółka uważała, że budynek ten jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z tym przepisem zwolnienie dotyczy gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.