Na problem z odsetkami zwracają nam uwagę lekarze, którzy mają kłopoty z wypłatą dodatków za pracę przy zwalczaniu COVID-19. Zdarza się bowiem, że dopiero po kilku miesiącach szpital przyznaje, że dodatek lekarzowi się należał. Tymczasem w oczekiwaniu na decyzję lecznicy medycy nie wpłacają podatku od dodatku, wychodząc z założenia, że skoro nie uzyskali przychodu, to nie ma również daniny. Problem w tym, że duża część lekarzy pracuje na kontraktach i wystawiają faktury szpitalowi. Chodzi np. o przypadki, gdy specjalista wystawił fakturę za listopad i grudzień, a dopiero w lutym dowiedział się ostatecznie, że dodatek mu przysługuje.
– Jeśli lekarz wystawia fakturę, a więc działa w relacjach ze szpitalem w charakterze przedsiębiorcy, to już w momencie wystawienia faktury powstaje przychód – przyznaje Małgorzata Samborska, doradca podatkowy, partner w Grant Thornton.
Medyk musi więc zapłacić od niego zaliczkę na podatek dochodowy. Jeśli zrobi to z opóźnieniem, oznacza to, że powstała zaległość, a od niej naliczane są odsetki.
– Jeśli przychód nie został rozliczony, powstały odsetki za zwłokę, tak jak w przypadku każdej innej wystawionej faktury przez każdego innego przedsiębiorcę. Nie ma tu znaczenia, czy kontrahent (szpital) jako dłużnik dokonał płatności czy też nie – potwierdza Małgorzata Samborska.
Ekspertka wskazuje, że przedsiębiorca – lekarz, który nie dostał zapłaty, ma różne instrumenty podatkowe, które może wykorzystać, aby odzyskać podatek, np. ulgę na złe długi w VAT oraz ulgę na złe długi w PIT. Zasadniczo przedsiębiorca – lekarz może odzyskać zapłacony PIT po upływie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie. Podobnie w VAT – może odzyskać VAT wpłacony do urzędu skarbowego, jeśli dłużnik (szpital) nie zapłacił należności w terminie 90 dni od upływu terminu z faktury lub umowy. Zaznaczmy jednak, że można odzyskać te podatki, jeśli lekarz odprowadził je do urzędu skarbowego.
Małgorzata Samborska zwraca uwagę na jeszcze jedną możliwość – naliczania odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych lub rekompensatę za koszty odzyskiwania należności (w wysokości od 40–100 euro w zależności od wysokości wynagrodzenia z tej transakcji handlowej).