Spółka, która zadała pytanie, zajmuje się sprzedażą artykułów spożywczych w swoich sklepach stacjonarnych. Nie wyklucza, że będzie musiała złożyć deklarację PSD-1 (najpóźniej do 25 lutego 2021 r.) i wpłacić podatek od sprzedaży detalicznej (tzw. handlowy) według stawki 0,8 proc. (od miesięcznych przychodów ze sprzedaży detalicznej przekraczających 17 mln zł, ale nie większych niż 170 mln zł). Spółka nie była jednak pewna, czy osiągnie limit 17 mln zł, bo prowadzi dodatkową sprzedaż produktów przez internet (za pomocą własnego e-sklepu oraz portali aukcyjnych). Sama uważała, że przychody z tego tytułu nie powinny być wliczane do limitu decydującego o opodatkowaniu daniną od sprzedaży detalicznej. Sprzedaż towarów konsumentom przez internet nie podlega bowiem temu podatkowi.
We wniosku o interpretację spółka tłumaczyła, że szczegóły dotyczące internetowych transakcji były podobne. Przy sprzedaży w ramach e-sklepu zarejestrowany klient składa zamówienie, a spółka potwierdza jego przyjęcie. Potem klient wybiera sposób płatności (np. z góry bądź za pobraniem) i sposób odbioru towaru (np. osobiście w sklepie stacjonarnym, przez kuriera itp.). Różnicą przy sprzedaży na internetowym portalu aukcyjnym było to, że klient zawsze musiał płacić za wylicytowany towar z góry i nie mógł odebrać zakupionego przedmiotu w sklepie stacjonarnym.
Spółka przypomniała definicję opodatkowanej sprzedaży, którą zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1293) jest sprzedaż towarów konsumentom w lokalu przedsiębiorstwa bądź poza tym lokalem w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287). Podkreślała, że w jej przypadku do tego nie dojdzie, skoro klient, wyrażając zamiar zakupienia towaru, nie zjawi się osobiście w sklepie stacjonarnym, a przy zakupie nie dochodzi do jego bezpośredniego kontaktu z osobą zawierającą umowę w imieniu spółki.
Spółka przypomniała też uzasadnienie do ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, zgodnie z którym „Sprzedaż na odległość (m.in. przez internet) nie będzie objęta podatkiem”.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w pełni potwierdził takie stanowisko, choć nie podał przy tym żadnych dodatkowych argumentów. Przychody ze sprzedaży internetowej nie będą więc objęte podatkiem od sprzedaży detalicznej. Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4019.3.2020.1.PK