Przedsiębiorca powinien ująć w księdze przychodów i rozchodów wydatki na zakup zagranicznych produktów w dniu udokumentowania go przez kontrahenta – wyjaśnił dyrektor bydgoskiej izby skarbowej.
Dodał, że jeśli towar handlowy, z uwagi np. na odprawę celną, dotrze do przedsiębiorcy z opóźnieniem, należy także opisać w księgach powód takiego spóźnienia.
Chodziło o przedsiębiorcę handlującego z chińskimi kontrahentami, który przy składaniu zamówienia otrzymywał dokumenty pro forma. Na ich podstawie płacił za dostawę. Ta jednak miała miejsce nawet sześć miesięcy później. Dopiero wtedy zagraniczny kontrahent wystawiał ostateczną fakturę. Polski przedsiębiorca otrzymywał jej oryginał wraz z towarem dopiero po odprawie celnej.
Nabrał w związku z tym wątpliwości, czy koszt zakupu powinien ująć w księdze przychodów i rozchodów w miesiącu, w którym kontrahent wystawił mu fakturę, czy wtedy, kiedy otrzyma towar po odprawie celnej. Sam przychylał się ku temu drugiemu rozwiązaniu.
Izba skarbowa uznała inaczej. Odwołała się do rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.). Z jego par. 12 ust. 3 pkt 1 wynika, że podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, w tym m.in. faktury VAT. Natomiast par. 17 odnosi się do momentu zapisu kosztów zakupu towarów handlowych. Stanowi on, że transakcja kupna towaru handlowego musi być zaksięgowana niezwłocznie po jego otrzymaniu.
Zdaniem izby z przepisów tych oraz z pkt 3 „Objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów” wynika, że w kolumnie 2 należy jako datę zdarzenia gospodarczego wpisać nie moment otrzymania towaru, ale wystawienia faktury. W kolumnie 16 księgi należy natomiast umieścić informację, dlaczego zapis został dokonany z opóźnieniem.
Izba przypomniała także, że zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o CIT dniem poniesienia kosztu podatkowego przez przedsiębiorcę prowadzącego księgę przychodów i rozchodów jest dzień wystawienia dowodu księgowego, np. faktury.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 czerwca 2014 r., nr ITPB1/415-257/14/WM