Wynagrodzenie dla firmy doradczej za pozyskanie inwestora jest wydatkiem pośrednio związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. Można więc odjąć VAT doliczony przez doradcę – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodziło o spółkę należącą do grupy kapitałowej. Chciała ona pozyskać inwestora, który przejąłby biznes jej i pozostałych spółek z grupy. Zatrudniła więc firmę doradczą, która miała pomóc w przygotowaniu i przeprowadzeniu sprzedaży.
Doradca znalazł inwestora, a sama transakcja sprzedaży przedsiębiorstwa nie podlegała VAT.
Doradca wystawił fakturę. Wysokość jego wynagrodzenia była ustalona w części jako kwota stała, a w części jako procent od całkowitej ceny sprzedaży aktywów. Koszty wynikające z tej faktury spółka odliczyła od przychodu. Chciała się upewnić, czy może również odliczyć VAT naliczony.
Wskazała, że wydatek na wynagrodzenie doradcy ma pośredni związek z czynnościami opodatkowanymi i stanowi ogólny koszt jej działalności gospodarczej. Nawiązała tu do wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE (m.in. w sprawach C-98/98 i C-465/03). TSUE orzekł w nich, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług zarówno, gdy zachodzi bezpośredni i ścisły związek pomiędzy wydatkiem a konkretnymi czynnościami opodatkowanymi, jak i gdy związek ten jest jedynie pośredni (stanowi ogólny koszt działalności) i stanowi element ceny dostarczanych towarów lub świadczonych usług.
Spółka uważała więc, że ma prawo odliczyć podatek naliczony od wydatków poniesionych w związku ze zbyciem przedsiębiorstwa, a takim wydatkiem jest m.in. właśnie wynagrodzenie doradcy.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką. Wyjaśnił, że co prawda przytoczone wyroki TSUE dotyczyły wydatków związanych z emisją akcji, ale trybunał udzielił w nich wskazówek, które można zastosować w odniesieniu do wydatków poniesionych w związku ze zbyciem przedsiębiorstwa. Organ przyznał więc, że spółka może odliczyć VAT naliczony z faktury dokumentującej wynagrodzenie firmy doradczej za sukces, czyli pozyskanie inwestora.
Wyjaśnił zarazem, że wynagrodzenie doradcy nie podlega ograniczeniu, o którym mowa w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, bo w przeciwieństwie do sprzedaży przedsiębiorstwa usługa doradcy nie jest wyłączona z opodatkowania (ani nie jest zwolniona z VAT).
Prawo do odliczenia przysługuje jednak pod warunkiem że w sprawie nie występują inne przesłanki określone w art. 88 ustawy, wykluczające odliczenie (np. gdy na fakturze podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością) – zaznaczył dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 stycznia 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.747.2020.2.RG